Univerzita Karlova se prezentuje na veletrhu Svět knihy

Univerzita Karlova se prezentuje na veletrhu Svět knihy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 www.cuni.cz

Tisková zpráva

11. května 2011
 * * *


Stejně jako v předcházejících letech i letos si vás dovolujeme pozvat na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha na holešovickém Výstavišti. Stánek Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum naleznete opět v pravém křídle Průmyslového paláce, č. P 601.

Při příležitosti veletrhu vám představíme celou řadu nových a zajímavých knížek. Z těch nejčerstvějších bychom Vás rádi upozornili zejména na Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky editorů Martina Ouředníčka, Jany Temelové a Lucie Pospíšilové, významný počin sociální geografie. Příspěvkem k dějinám starověkých civilizací je publikace Petra Charváta Zrození státu, osvětlující vznik a vývoj rané státnosti v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Indii. Komplexní historickou prací jsou právě vydané Dějiny Polska od polského historika Marcelliho Kosmana, který nabízí úvahu nad tisíciletým osudem jednoho z vlivných evropských národů, ale také odpověď na otázku, z jakých kořenů vyrůstá současný vývoj našeho severního souseda. Z publikací věnovaných historii budí pozornost kniha Jana Kuklíka a Jana Němečka Osvobozené Československo očima britského diplomata, jež rozebírá mimořádně kvalitní zprávy britských diplomatů z Prahy roku 1945 a vyvrací názor, že se Velká Británie o středoevropské dění příliš nezajímala či že mu nerozuměla. Ve druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání se pak ke čtenářům dostává Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století od Jana Royta, který zde podává podrobný výklad uctívání obrazů a soch v barokních Čechách. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou. V publikaci Čeština a škola - úryvky skrytých dějin předkládá Martina Šmejkalová řadu poznatků o vývoji vyučování češtiny v letech 1918 až 1989.

Srdečně Vás zveme také na tradiční cyklus autogramiád:

v pátek 13. května 2011

v 15.00 hod. Jan Kuklík a Jan Němeček, autoři knihy Osvobozené Československo

v 16.00 hod. Petr Charvát, autor knihy Zrození státu

v 17.00 hod. Jan Royt, autor knihy Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století

v sobotu 14. května 2011

v 16.00 hod. Martina Šmejkalová, autorka knihy Čeština a škola

Všechny akce probíhají na stánku Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum v pravém křídle Průmyslového paláce P601

Těšíme se na setkání s Vámi!

Další podrobnosti a kontakt zde:Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: 


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech se 625 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám