Jak a kde si představují studenti architektury Univerzitu Karlovu a město Praha za dvacet let?

Jak a kde si představují studenti architektury Univerzitu Karlovu a město Praha za dvacet let?

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 31. května 2011

Dnes odpoledne byla na slavnostní vernisáži zahájena veřejná výstava projektů studentů architektury k vizi rozvoje Univerzity Karlovy a Prahy URBANISTICKÁ VIZE UNIVERZITY KARLOVY 2030.

Univerzita Karlova v Praze zve veřejnost na výstavu semestrálních projektů studentů architektury z ateliérů špičkových českých vysokých škol technického zaměření. Studenti ve svých návrzích hledají odpověď právě na otázky: Jak a kde si představují studenti architektury nejlepší českou univerzitu za dvacet let? Podaří se během tohoto období soustředit budovy Univerzity Karlovy do centra Prahy, kam historicky náleží? Má být Univerzita Karlova rozmístěna v několika minikampusech nebo soustředěna v jednom kampusu?

Přijďte si prohlédnout představy studentů architektury, jak je zpracovali do svých projektů –studenti se věnovali nejen pražským lokalitám a čtvrtím (Pelc Tyrolka, Motol, Jinonice, Albertov, Dubeč, Strahov) ale i například pražskému centru.

Výstava je ode dneška až do 10. června přístupná v pracovních dnech od 10 do 18 hodin v prostorách Křížové chodby Karoliny (Ovocný trh 3, Praha 1). Vstup na výstavu je volný.

Tiskové zprávy k projektu URBANISTICKÁ VIZE UNIVERZITY KARLOVY 2030 naleznete zde.


V příloze přikládáme seznam vystavovatelů a jejich prací.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám