VI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

VI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

            V rámci letošního 55. běhu Letní školy slovanských studií a Roku svobody slova Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se od 15. do 20. srpna 2011 koná VI. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku, do něhož svými referáty přispěje třicet pět předních evropských a světových bohemistů.

Slavnostní zahájení za účasti prorektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc., děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Doc. Michala Stehlíka, Ph.D., představitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničí a vedení Ústavu bohemistických studií se uskuteční v úterý 16. srpna 2011 v 10,00 hod v Malé aule staroslavného Karolina (Ovocný trh 3-5, Praha 1).

            Z českých odborníků vystoupí na sympoziu pracovníci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Technické univerzity v Liberci, své  příspěvky přednesou přední bohemisté z Německa, Ukrajiny, Jižní Koreje, Mongolska, Bulharska, Finska a dalších zemích. 

Jednání sympozia se soustředí na tři tematické okruhy:  1. zkušenosti z implementace tzv. boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince; 2. česká kultura a její reflexe v sociokulturní kompetenci studentů češtiny pro cizince; 3. čeština jako cizí jazyk pro 21. století.      

Pro účastníky sympozia je připraven i komorní koncert v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci, který je věnován památce dlouholetého ředitele Ústavu bohemistických studií profesora Jana Kuklíka.

Účastníci sympozia zakončí svoje jednání návštěvou zámku v Lužanech, a to na pozvání představitelů nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

ředitel LŠSS


Kontakt:


Ústav bohemistických studií, UK FF, nám. Jana Palacha 2, 116 38  Praha 1

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

tel./fax: 2216 19 381,

e-mail:Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám