Největší česká univerzita připravila pro studenty Orientační týden

Největší česká univerzita připravila pro studenty Orientační týden


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 30. září 2011 – Orientační týden je cyklus  přednášek pro studenty prvních ročníků fakult Univerzity Karlovy. Témata  přednášek byla vybrána tak, aby novým studentům maximálně usnadnila vstup do  nového vysokoškolského prostředí. Univerzitu Karlovu v současnosti tvoří 17  fakult, 3 vysokoškolské ústavy a 6 dalších pracovišť pro vzdělávací,  vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost, a je tak největší  českou vysokou školou. Na UK studuje téměř jedna šestina všech  vysokoškolských studentů ČR.

Přednášky se během orientačního týdne, který se  koná od 3. do 7. října, zaměří nejen na studium na univerzitě, ale i na  zájmové činnosti studentů. Univerzita Karlova má rozsáhlou nabídku  studijních programů a oborů. Vždyť na UK je celkem akreditováno 300  studijních programů s více než 566 studijními obory. Jen v bakalářských  studijních programech nyní studuje přes 21 000 studentů. Orientační týden  pomůže studentům při orientaci v novém prostředí, usnadní začátek studia a  jeho průběh a umožní rychleji a pružněji reagovat na situace, se kterými se  během svého studia budou setkávat.

Zajímavou částí týdne bude jistě přednáška o  možnostech studia v zahraničí. UK má nejvíce mezinárodních partnerů a kontaktů  po celém světě – na 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských  smluv se zahraničními univerzitami. UK je zapojena do všech velkých  evropských výměnných programů a nabízí každému svému studentovi možnost vyjet  studovat alespoň na 1–2 semestry na zahraniční univerzitu.

Během orientačního týdne se studenti také  dozvědí, jak strávit čas na Univerzitě Karlově nejen studiem, ale dále se  vzdělávat i ve svých zájmových aktivitách. Na přednáškách se představí jednotlivé studijní  spolky, kluby a asociace na jednotlivých fakultách. Studenti se dozvědí o  možnostech sportovního vyžití v jednotlivých centrech a sportovních akcí,  které pořádá UK. Organizátoři nezapomenou informovat ani o kulturním  prostředí jednotlivých divadelních spolků, filmových klubů, galerií a seznámí  studenty také s možností přihlášení do univerzitního sboru či orchestru a v  jakých univerzitních časopisech mohou uplatnit svůj literární um.


Orientační  týden pro studenty Univerzity Karlovy

Kdy: 3. – 7. října 2011

Program

11.00 – 12.00 Studium na  Univerzitě Karlově

12.00 – 13.00 Zájmová  činnost studentů

14.00 – 15.00 Možnosti  studia v zahraničí

15.00 – 16.00 Knihovnické a  informační zdroje

Přednášky  se konají každý den v týdnu ve stejný čas.


Kde: Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1, Mapa

V úterý 4. října 2011 se budou přednášky konat v Informačně-poradenském centru UK,  Celetná 13, Praha 1, Mapa

Podrobnosti zde


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám