Univerzitu Karlovu na Gaudeamu reprezentují studenti

Univerzitu Karlovu na Gaudeamu reprezentují studenti


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 1. listopadu 2011 – Univerzita Karlova se jako každý rok i letos aktivně účastní evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. V letošním roce se univerzita rozhodla rozšířit své heslo „Univerzita Karlova…i Vaše!“ o doplněk „Studenti studentům“ a svěřila prezentace do rukou právě svých současných studentů. Největší česká univerzita se veletrhu účastní v plné síle – má zde zastoupeno všech svých 17 fakult.

Hlavní prezentace Univerzity Karlovy probíhají každý den v sále A, v úterý až čtvrtek od 12.45 do 13.25 hodin, v pátek pak od 11.35 do 12.15 hodin. Univerzita Karlova se také zapojuje do doprovodného programu Věda pro život. Své interaktivní přednášky a zajímavé a netradiční prezentace si v rámci této sekce připravila 1. lékařská fakulta UK, Matematicko fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu. Například 1. lékařská fakulta zde představí své obory Adiktologie, Ergoterapie a Zdravotní sestra, a Pedagogická fakulta představí obory Matematika, Didaktika matematiky, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Česká literatura. Fakulta tělesné výchovy a sportu si přichystala, pro návštěvníky jistě lákavý, program s názvem Poznej své tělo.

Každá fakulta je na Gaudeamu zastoupena dvěma zástupci, a to převážně z řad studentů. Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci univerzitního stánku se zde mohou samozřejmě inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší největší univerzity.

Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám