Archiv mapující dějiny uplynulého století zve na Den otevřených dveří

Archiv mapující dějiny uplynulého století zve na Den otevřených dveří

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Archiv mapující dějiny uplynulého století zve na Den otevřených dveří


Praha, 2. listopadu 2011 – Jedinečný archiv rozhovorů s pamětníky historie 20. století Centrum vizuální historie Malach připravil Den otevřených dveří, který se letos uskuteční v sobotu 12. listopadu 2011 od 10:00. Den otevřených dveří Centra vizuální historie Malach je součástí doprovodného programu Informačního dne Univerzity Karlovy pro zájemce o studium na této největší české univerzitě.

V Centru vizuální historie Malach na Malostranském náměstí 25 je pro studenty Univerzity Karlovy a další zájemce zpřístupněn jedinečný archiv rozhovorů s pamětníky historie 20. století: najdete zde audiovizuální záznamy rozhovorů se Židy a Romy přeživšími holocaust, ale také příběhy politických vězňů nebo zachránců a osvoboditelů, v průměrné délce dvě hodiny. Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation Institute, který je v CVH Malach bezplatně k dispozici on-line, je sbírkou 52 000 individuálních osudů a pohnutých příběhů, které dokumentují a ilustrují zásadní události soudobých dějin. Kromě 1 000 rozhovorů v češtině a slovenštině zde lze najít interview v dalších 30 jazycích.

Archiv mapuje dějiny uplynulého století v globálním kontextu a z nejrůznějších hledisek. Historická věda je samozřejmě jen jedním z oborů, které mohou dostupný audiovizuální materiál využívat: rozhovory jsou výjimečným zdrojem poznatků a východiskem pro badatelskou činnost v mnoha dalších disciplínách od psychologie a sociologie přes lingvistiku až po judaistiku, romistiku nebo germanistiku. Studenti zde mohou zpracovávat nespočet různých témat v rámci svých ročníkových, seminárních, ale také bakalářských, diplomových či disertačních prací. V celosvětovém měřítku byl již Archiv vizuální historie USC SFI využit ve více než 50 odborných publikacích a bezmála 200 univerzitních kurzů a seminářů.

CVH Malach při Matematicko fyzikální fakultě UK (MFF UK) bylo oficiálně otevřeno na konci ledna 2010 a od té doby jej navštívilo přes 600 uživatelů. S Archivem vizuální historie zde nejčastěji pracují vysokoškolští a středoškolští studenti, pedagogové, badatelé, publicisté a filmaři, ale také příbuzní pamětníků. Kromě individuálních badatelů přicházejí také skupinové návštěvy studentů v rámci různých exkurzí, konalo se také několik seminářů pro středoškolské pedagogy (naposledy i ve spolupráci s Památníkem Terezín) či promítání dokumentárních filmů. Od poloviny letošního roku také vydáváme vlastní elektronický magazín, který vychází čtvrtletně na webu.

CVH Malach je veřejnosti přístupné každý pracovní den kromě pondělí. Vítáni jsou všichni, kdo by se s unikátní databází svědectví pamětníků chtěli seznámit. Z organizačních důvodů je důležité svou plánovanou návštěvu oznámit e-mailem na malach(at)knih.mff.cuni.cz nebo telefonicky na 221 914 391.


Podrobnosti o Centru vizuální historie Malach na webových stránkách:


www.malach-centrum.cz


Více o Informačním dni Univerzity Karlovy naleznete zde:


www.informacniden.cuni.cz


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám