Informační den Univerzity Karlovy táhnul

Informační den Univerzity Karlovy táhnul

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 12. listopadu 2011 – Informační den Univerzity Karlovy přitáhnul v sobotu na Albertov 3 000 zájemců o studium na naší největší univerzitě. Organizátoři se jim odměnili zajímavým programem plným užitečných informací. Univerzita Karlova má akreditováno více než 300 studijních programů s 566 studijními obory. Po celý den byla otevřena Botanická zahradu UK, Chlupáčovo muzeum a Centrum vizuální historie Malach.

Během Informačního dne univerzity Karlovy se v pražském areálu Albertov od 9.30 do 16 hodin představilo všech 17 univerzitních fakult. Návštěvníci se zde mohli inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce jedné z nejstarších univerzit. Na stáncích jednotlivých fakult se dozvěděli podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro příští akademický rok (2012/2013), podmínek studia, možností ubytování a množství dalších informací důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu. Univerzita Karlova pro zájemce každoročně připravuje v rámci celoživotního vzdělávání řadu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a k maturitě. Potřebné informace zde získali rovněž budoucí studenti se speciálními potřebami.

Celý den probíhal i zajímavý a pestrý doprovodný program. Zájemci o studium v zahraničí se dozvěděli, jaké možnosti na ně čekají při studiu na UK. Na Informačním dni se představila též Studentská unie UK, která se přichystala přednášky o studentských aktivitách na UK, o svých projektech a s činnosti studentských spolků a klubů, které na univerzitě působí. Ve sledu krátkých prezentací s názvem Studenti a věda představili svou vědeckou činnost studenti UK. Pro rodinné příslušníky a doprovod Univerzita Karlova otevřela svou Botanickou zahradu, Chlupáčovo muzeum historie Země či Centrum vizuální historie Malach.

Více k tématu zde:

www.informacniden.cuni.cz


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám