Výsledky vědy a výzkumu

Univerzita Karlova se v počtu výsledků ve vědě a výzkumu v českém hodnocení vědy (tzv. RIV) pravidelně umísťuje na nejvyšší příčce v rámci českých univerzit.


Sběr dat o vědeckých výsledcích na UK probíhá prostřednictvím Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK, kterým se rozumí centralizovaná aplikace OBD, provozovaná jako součást Informačního systému UK na prostředcích spravovaných Ústavem výpočetní techniky UK.


Do tohoto systému jsou sbírány všechny výsledky vědců Univerzity Karlovy. Publikační činnost interních pracovníků Univerzity Karlovy je jednou ze základních priorit dokumentující zabezpečení pedagogického procesu a reprezentující vědecký potenciál univerzity. Evidence výsledků vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově je upravena Opatřením rektora UK č. 31/2017 Evidence výsledků aktivit tvůrčí činnosti.


Výsledky vědy a výzkumu Univerzity Karlovy jsou veřejně dostupné v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám