Metodické pokyny

Průvodce k programu Erasmus Mundus, Programme Guide, (dále jen „Průvodce“) je publikován i v češtině a obsahuje všechny obecné informace včetně podmínek pro podávání žádostí o grant. Při zpracování žádosti je nutné informace z Průvodce kombinovat s informacemi obsaženými v konkrétní Výzvě (Call for Proposals) pro jednu ze třech Aktivit programu Erasmus Mundus.


Průvodce pokrývá celou dobu trvání programu a je hlavní pomůckou pro všechny, kdo se podílejí nebo chtějí podílet na uskutečňování programů joint degree nebo organizují jiné typy mobilit a další spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jakož i pro konkrétní žadatele o stipendium nebo stipendisty. Průvodce popisuje typy aktivit, které mohou získat grantovou podporu, a podmínky, za nichž může být tato podpora udělena.


Pravidelné Výzvy k podávání návrhů projektů upřesňují druh aktivity, kritéria hodnocení přihlášených projektů a upřesňují alokaci přidělených peněžních prostředků pro danou Výzvu. Výzvy zaměřené na Aktivitu 2 programu Erasmus Mundus jsou následně upřesňovány Informačními sděleními (Guidelines to the Call for Proposals).


Průvodce k programu Erasmus Mundus (anglicky)
Metodické materiály k první a druhé fázi programu Erasmus Mundus (EM I, EM II) obsahují výtahy z Průvodce a Administrativní a finanční příručky (AFH) platné pro dané časové období, dále metodiku Akreditační komise MŠMT pro programy joint degree, vzorové dokumenty MŠMT, popis úspěšných projektů a pojmový rejstřík.


Erasmus Mundus I (2004 - 2008)


Erasmus Mundus II (2009 - 2013)


Poslední změna: 22. leden 2018 00:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám