Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání, jehož cílem je zvýšit kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání a podpořit dialog a porozumění mezi lidmi a kulturami prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi. Kromě toho přispívá k rozvoji lidských zdrojů a schopnost mezinárodní spolupráce vysokoškolských institucí ve třetích zemích zvýšení mobility mezi Evropskou unií a těmito zeměmi.

Erasmus Mundus II

Erasmus Mundus II (2009-2013) plynule navazuje na úspěšný program Erasmus Mundus I (2004-2008). Účelem programu je podpořit evropské vysokoškolské vzdělávání, přispět k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek studentů a podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi v souladu s cíli vnější politiky EU, a přispět tak k udržitelnému rozvoji vysokoškolského vzdělávání těchto zemí.

Základní cíle

 • podpora spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podpora vysoce kvalitní nabídky vysokoškolského vzdělávání, která bude přitažlivá jak v rámci EU, tak za jejími hranicemi

 • podpora mobility pro nejnadanější studenty a akademické pracovníky z mimoevropských zemí, aby získali kvalifikace nebo zkušenosti v EU, a obdobně pro nejnadanější evropské studenty a akademické pracovníky v mimoevropských zemích

 • přispění k rozvoji lidských zdrojů a ke schopnosti vysokoškolských institucí v mimoevropských zemích spolupracovat na mezinárodní úrovni prostřednictvím zvýšené mobility mezi EU a mimoevropskými zeměmi

 • zvýšení dostupnosti, prestiže a viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě

Typy aktivit

 • Aktivita 1: Společné programy Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus Joint Programmes; provádění společných programů na magisterském a doktorském stupni a udělování individuálních stipendií pro účast v těchto programech)

 • Aktivita 2: Partnerství Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus Partnerships; podpora partnerství mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi z mimoevropských zemí, která slouží jako základ strukturované spolupráce, výměny a mobility na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, včetně systému stipendií; dříve External Cooperation Window)

 • Aktivita 3: Propagace evropského vysokého školství (tzv. Promotion of European Higher Education; projekty zaměřené na zvýšení přitažlivosti Evropy jako studijní destinace s vynikající kvalitou vysokoškolského studia)

Cílové skupiny a státy

Erasmus Mundus je otevřen všem zemím světa, aktuální výzva vždy stanoví podmínky pro zapojení jednotlivých zemí.


Program je určen následujícím skupinám žadatelů (úplný výčet oprávněných žadatelů a jejich možností pro zapojení do programu najdete v dokumentu Programme Guide):


 • vysokoškolské instituce z evropských a mimoevropských zemí (Aktivita 1, Aktivita 2, Aktivita 3)

 • výzkumné organizace (Aktivita 1, Aktivita 2, Aktivita 3)

 • organizace aktivní v oblasti vysokoškolského vzdělávání, např. neziskové organizace, podniky, profesní organizace, instituce státní správy (Aktivita 1, Aktivita 2, Aktivita 3)

 • studenti různých úrovní vysokoškolského studia (Aktivita 1, Aktivita 2)

 • akademičtí a výzkumní pracovníci (Aktivita 1, Aktivita 2)

Jak se zapojit

Program Erasmus Mundus II je centralizovaný, tzn. že je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Evropská komise v rámci jednotlivých akcí programu vypisuje výzvy k předkládání návrhů projektů. Informace a podmínky pro žadatele jsou stanoveny v dokumentu Programme Guide.


Vysokoškolské instituce a organizace aktivní v oblasti vysokoškolského vzdělávání podávají návrhy projektů Výkonné agentuře pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentu Programme Guide a v příslušné výzvě k předkládání návrhů. Žádost o projekt podává za celé partnerství koordinátor projektu. V rámci Aktivita 1 a Aktivita 2 obdrží schválená partnerství paušální částku na implementaci projektových aktivit a určitý počet stipendií. Projekty schválené v rámci Aktivita 3 budou Evropskou komisí financovány do výše max. 75% jejich nákladů.


Individuální žadatelé (tj. studenti, akademičtí pracovníci atd.) směřují své žádosti přímo na koordinátory vybraných společných programů nebo partnerství Erasmus Mundus v souladu s podmínkami stanovenými partnery daného programu/projektu. Výše stipendií záleží na typu a délce mobility, a dále na národnosti žadatele.


V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na:


 • Výkonnou agenturu EACEA

 • Národní agentury programu Erasmus Mundus (tzv. Erasmus Mundus National Structures, v České republice NAEP)

 • Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, oddělení akreditací.

Meziuniverzitní studium

Studijní programy uskutečňované v rámci Aktivity 1 programu Erasmus Mundus jsou příkladem meziuniverzitního studia, konkrétně meziuniverzitního studia typu joint degree (tj. studijní programy double / multiple degree a joint diploma). Doplňující a zobecňující informace o studijních programech typu joint degree a seznam těchto projektů uskutečňovaných Univerzitou Karlovou lze nalézt zde.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám