Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy hostí Valnou hromadu Asociace studentů a absolventů Erasmus Mundus

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 19. června 2012 – Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se (M. D. Rettigové 4, Praha 1) bude ve dnech 22. – 23. 6. 2012 konat Valná hromada Asociace studentů a absolventů Erasmus Mundus.Dvoudenní akce se zúčastní více než 170 studentů a absolventů různých programů Erasmus Mundus z celého světa. Do Prahy přijedou účastníci z Číny, Indie, Pákistánu, Bangladéše, Turecka, Izraele, Keni, Egypta, ale také samozřejmě z mnoha evropských zemí, např. z Velké Británie, Nizozemí a také z Ruska.


Hlavními tématy diskuzí budou např.: strategický rozvoj Asociace, evropské vysokoškolské vzdělávání, celosvětová spolupráce mezi členy Asociace apod. Program akce, kterou zahájí děkanka Pedagogické fakulty, bude zahrnovat vystoupení významných odborníků na projednávanou problematiku, setkání se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, paralelní zasedání jednotlivých pracovních skupin, hlasování o změnách stanov Asociace, stejně jako společenské aktivity a bohatý multikulturní program.


Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.***


Více informací o Asociaci studentů a absolventů Erasmus Mundus / Erasmus Mundus Students and Alumni Association naleznete zde:
KONTAKT PRO MÉDIA:

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

proděkan PedF UK pro vnější vztahy, CŽV a lidské zdroje

e-mail: michal.nedelka@pedf.cuni.cz

tel:                   221 900 169

mobil:              725 243 892
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám