Mayové: pravda a mýtus o konci světa

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 2. listopadu 2012 – Mayové předpověděli konec naší civilizace a světa jak jej známe. Mayský kalendář končí 21. prosincem letošního roku. Naplní se dávné proroctví? Jaká vlastně byla mayská civilizace? Univerzita Karlova připravila cyklus čtyř přednášek, na kterých můžeme společně hledat odpovědi.


Dalším termínem předpokládaného konce našeho světa je 21. prosinec 2012, tentokrát se jedná o proroctví vyvozené na základě kalendáře, který sestavili Mayové, původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky. Kalendář vznikl jako výsledek precizních a dlouhodobých astronomických pozorování a vzniklá prognóza o konci světa vychází z faktu, že na rok 2012 již žádný další rok nenavazuje. Mayský kalendář je charakteristický svojí cykličností, jednotlivé úseky měly periodický charakter, proto se nabízí otázka, proč tedy staří Mayové kalendář nedokončili?
Program:

ÚVAHA O MILENARISMECH A JINÝCH KALENDÁŘOVÝCH APOKALYPSÁCH V EVROPĚ

Fenomén konec světa se vrací. Dramatické příběhy v historii lidstva versus zmíněný mileniarismus.

Přednášející: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. Ph.D., Fakulta humanitních studií UK

Termín a místo konání: pondělí 5. listopad, 19:00, Zelená posluchárna (Celetná 20, Praha 1)TAJEMSTVÍ MAYSKÉ CIVILIZACE: VZESTUPY, PÁDY A KONEC SVĚTA

Přednáška umožní nahlédnout do každodenního života, kultury a náboženských představ Mayů v období jejich největšího rozkvětu. Ukáže, jaké rysy mayské kultury byly zcela výjimečné a jaké naopak vycházely z širšího kontextu vývoje dávných civilizací Mexika a Střední Ameriky.

Přednášející: doc. PhDr. Markéta Křížová, Ph.D., Filozofická fakulta UK

Termín a místo konání: pondělí 19. listopad, 18:00, Modrá posluchárna (Celetná 20, Praha 1)KOŘENY OČEKÁVÁNÍ TRANSFORMACE SVĚTA V ROCE 2012

Očekávání konce tohoto světa není v dějinách nic mimořádného. Spíš naopak. Také současné mohutné očekávání, které se upíná k roku 2012, má své kořeny, předchůdce a náboženský a společenský kontext.

Přednášející: doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK

Termín a místo konání: čtvrtek 6. prosince, 18:00, Modrá posluchárna (Celetná 20, Praha 1)DOMNĚNKY O KONCI SVĚTA V HISTORII LIDSTVA

Jak vznikají a zanikají civilizace? A jaká je aktuální situace mezi Mayi na Yucatánu. Jak velkou roli hraje strach v apokalyptických představách o konci světa.

Přednášející: PhDr. Marek Halbich, Ph.D., Fakulta humanitních studií UK a Mgr. Václav Kozina, Fakulta humanitních studií

Termín a místo konání: pondělí 10. prosinec, 18:00, Modrá posluchárna (Celetná 20, Praha 1)
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám