Veletrh Gaudeamus začal. Poznejte, jak se studuje na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

   www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 29. ledna 2013 – Univerzita Karlova je již podvacáté účastníkem evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze, na němž se atraktivní prezentací představuje zájemcům o studium. Veletrh se koná během dneška 29. a zítřka 30. ledna 2013 na výstavišti Praha Holešovice, pavilony D a E.Studenti studentům. Tak zní motto, které odpovídá stylu prezentace, jímž se Univerzita Karlova představuje na veletrhu Gaudeumus. Cílem je přiblížit studijní nabídku uchazečům o studium na UK co nejpřístupnějším a nejsrozumitelnějším způsobem, zprostředkovat jim přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Každá fakulta je zastoupena dvěma zástupci z řad studentů, kteří jsou připraveni zodpovědět zájemcům všechny otázky týkající se studia na univerzitě.  „Pokračujeme ve stylu prezentace, který se prokazatelně osvědčil,“ říká prorektor pro vnější vztahy docent Michal Šobr, který zodpovídá za expozici UK na veletrhu. Návštěvníci univerzitního stánku se zde mohou samozřejmě inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce největší české univerzity.V rámci doprovodných programů Věda pro život se na Gaudeamu představí 1. Lékařská fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet. Na setkání s Matematicko-fyzikální fakultou se návštěvníci například dozvědí zajímavosti o filmových počítačových tricích, vizuálních efektech, o tom, jak se do filmů dostávají nejrůznější vetřelci a monstra. Přírodovědecká fakulta v programu s názvem Kamení napříč spektry poskytne pohled do světa dávných živočichů. Fakulta tělesné výchovy a sportu umožní zájemcům poznat lépe svoje tělo. Návštěvníci zde budou moci zjistit, jak kvalitní mají svalovou hmotu, kolik vody obsahuje jejich tělo a jaký mají bazální metabolismus. Součástí stánku je soutěž o nejsilnějšího muže/ženu a utkání v boji o největší objem plic. A 1. lékařská fakulta pak návštěvníky seznámí například s využitím virtuální reality ve fyzioterapii a ergoterapii.Hlavní prezentace Univerzity Karlovy se konají dnes 29. ledna od 9.15 do 9.45 hodin a zítra 30. ledna rovněž od 9.15 do 9.45 hodin v pavilonu D.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám