Právnická fakulta

Platné vnitřní předpisy Právnické fakulty UK

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017

Statut

12. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

20. 9. 2000

20. 10. 2000

1. 11. 2000

- 2. změna

18. 10. 2000

20. 10. 2000

1. 4. 2001

- 3. změna

12. 9. 2001

30. 11. 2001

1. 1. 2002

- 4. změna

4. 5. 2006

2. 6. 2006

2. 6. 2006

- 5. změna

31. 5. 2007

12. 10. 2007

1. 11. 2007

- 6. změna

20. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 7. změna

3. 10. 2013

6. 12. 2013

1. 2. 2014

- 8. změna

22. 4. 2014

6. 6. 2014

6. 6. 2014

Volební a jednací řád AS (zrušen)

12. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

20. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Jednací řád AS

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

- 1. novela

5. 3. 2020

11. 5. 2020

11. 5. 2020

Volební řád AS

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

Jednací řád VR

12. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

20. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Disciplinární řád

12. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

20. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Pravidla pro organizaci studia1

4. 5. 2006

2. 6. 2006

7. 6. 20063

- 1. změna

8. 11. 2007

18. 1. 2008

18. 1. 2008

- 2. změna

29. 4. 2010

28. 5. 2010

28. 5. 2010

- 3. změna

28. 4. 2011

20. 5. 2011

29. 8. 2011

- 4. změna

26. 4. 2012

8. 6. 2012

8. 6. 2012

- 5. změna

25. 4. 2013

24. 5. 2013

1. 10. 2013

- 6. změna

30. 10. 2014

21. 11. 2014

21. 11. 2014

- 7. změna

14. 5. 2015

26. 6. 2015

1. 10. 2015 / 1. 6. 2015

Pravidla pro přiznávání stipendií

14. 5. 2015

15. 5. 2015

15. 5. 2015

Rigorózní řád

25. 11. 1999

10. 12. 1999

1. 1. 2000

- 1. změna

13. 12. 2000

2. 3. 2001

5. 3. 2001

- 2. změna

4. 5. 2006

2. 6. 2006

3. 6. 2006

- 3. změna

20. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 4. změna

23. 4. 2009

22. 5. 2009

1. 1. 2010

Studijní a zkušební řád2

12.5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

11. 11. 1999

10. 12. 1999

15. 12. 1999

- 2. změna

16. 5. 2001

8. 6. 2001

31. 7. 20013

- 3. změna

4. 12. 2003

30. 1. 2004

1. 4. 2004

- 4. změna

4. 12. 2003

30. 1. 2004

1. 4. 2004

- 5. změna

2. 12. 2004

25. 2. 2005

1. 10. 2005

Stipendijní řád

12. 5. 1999

1. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

11. 11. 1999

10. 12. 1999

15. 12. 1999

- 2. změna

4. 12. 2003

30. 1. 2004

1. 2. 2004

Ediční řád

20. 9. 2000

20. 10. 2000

1. 11. 2000

- 1. změna

20. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 7. 6. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 27. květen 2020 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám