Opatření rektora UK č. 3/2013

Název:

Harmonogram akademického roku 2013/14

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. března 2013


Harmonogram akademického roku 2013/14

 1. Harmonogram

  • 1. října 2013 zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2013/14

  • 23. prosince 2013 - 1. ledna 2014 vánoční prázdniny

  • 17. února 2014 zahájení letního semestru akademického roku 2013/2014

  • 30. června 2014 – 31. srpen 2014 letní prázdniny

  • 30. září 2014 konec akademického roku 2013/2014

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se

    a. 

  stanoví, aby období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo určeno tak, aby zahrnovalo období od 16. září 2013 do 22. září 2013 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo určeno tak, aby zahrnovalo týden od 10. února 2014 do 16. února 2014; v těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult,

    b. 

  doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 13. ledna 2014 až 16. února 2014 a zkouškové období letního semestru na období 26. května 2014 až 30. června 2014.

 3. V době od 1. září do 30. září 2014 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

 4. Do 31. března 2013 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2013/2014. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2013 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.

 5. Termín rektorského dne je stanoven na 14. května 2014.
V Praze dne 15. února 2013

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám