Opatření rektora UK č. 4/2001

Název:

Harmonogram akademického roku 2001/2002

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. březen 2001


Harmonogram akademického roku 2001/2002


  • 1. října 2001 zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2001/2002

  • 22. prosince 2001 - 1. ledna 2002 vánoční prázdniny

  • 18. února 2002 zahájení letního semestru

  • 1. července 2002 - 1. září 2002 letní prázdniny

  • 30. září 2002 konec akademického roku 2001/2002

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze děkani fakult stanoví termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti.

Protože je mezi některými fakultami potřebná dohoda, doporučuje se, aby zkouškové období v zimním semestru probíhalo od 14. ledna 2002 do 15. února 2002, zkouškové období v letním semestru v době od 3. června 2002 do 28. června 2002.

V době od 2. září 2002 do 30. září 2002 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky. Měsíc září patří do akademického roku 2001/2002 a proto v něm nevzniká povinnost platit poplatek za studium.


V Praze dne 20. února 2001

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám