Opatření rektora UK č. 22/2001

Název:

Změna opatření č. 15/2001

K provedení:

-

Účinnost:

8. říjen 2001


Změna opatření č. 15/2001


V opatření rektora č. 15/2001, "Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2001/2002 - dodatek", v odstavci 12 druhá věta zní:

"Jde-li však o žádost podanou po termínu z důvodu přijetí ke studiu v rámci doplňovacího přijímacího řízení nebo přezkumného řízení, nejpozději však do 15. 11. 2001, bude vyřízena bezodkladně."V Praze dne 5. října 2001


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám