Český rozhlas a Univerzita Karlova uzavřely deklaraci

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Český rozhlas a Univerzita Karlova v Praze vyjádřily uzavřením deklarace oboustrannou připravenost ke vzájemné spolupráci v letech 2012 – 2014.

V reprezentačních prostorách pražského Karolina dnes slavnostním podpisem stvrdili vzájemnou spolupráci rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a náměstek generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. René Zavoral. Cílem této spolupráce je zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice vysokoškolského vzdělávání a o rozvoji vědeckého poznání. Obě strany budou spolupracovat zejména při sestavování tématických okruhů pro tvorbu informačních a vzdělávacích pořadů, při výběru odpovídajících expertů a konzultantů pro příslušnou tématiku a při realizaci dalších společných projektů, které vhodným způsobem podpoří pozitivní prezentaci obou zúčastněných institucí.  

„Domnívám se, že právě nyní, kdy je naše společnost doslova zaplavena informacemi všeho druhu, je práce Českého rozhlasu velice záslužná a důležitá, protože díky své důsledné vyváženosti pomáhá posluchačům v orientaci v dnešní komplikované době a jejích problémech. Význam spolupráce mezi touto veřejnoprávní institucí a největší českou univerzitou vidím především ve spojení solidní žurnalistiky a velkého odborného potenciálu, které otevírá další možnosti pro společné zpracování zajímavých a aktuálních témat.“ uvedl při této příležitosti rektor UK Václav Hampl.

„Spolupráce mezi oběma institucemi probíhá již řadu let. Tradiční a oboustranně přínosné partnerství Českého rozhlasu a Univerzity Karlovy se podpisem této deklarace dále prohloubí a Český rozhlas zajistí, aby se informace o problematice vědy a školství dostaly k co největšímu množství posluchačů,“ doplnil René Zavoral, náměstek generálního ředitele Českého rozhlasu.

Český rozhlas a Univerzita Karlova v Praze vyjádřily uzavřením deklarace oboustrannou připravenost ke vzájemné spolupráci v letech 2012 – 2014.


MgA. Jakub Čížek

ředitel Odboru komunikace a vnějších vztahů

Český rozhlas

Tel. 221 551 310


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí a vedoucí Odboru vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

Tel.: 224 491 248


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám