Rektorský sportovní den je svátek radosti z pohybu

Rektorský sportovní den je svátek radosti z pohybu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 16. května 2012 – Univerzita Karlova dnes pořádala tradiční Rektorský sportovní den. Setkání studentů, vyučujících pražských fakult a veřejnosti nejen na sportovním poli si nenechalo letos ujít cca. 2 tisíce účastníků. Celková nabídka sportů pokryla široké spektrum sportovních disciplín, tentokrát ještě rozšířené o nevšední sportovní disciplíny jakými jsou woodkopf a podvodní rugby.

Rektorský sportovní den není jenom o vítězství v individuálních a kolektivních sportech, ale i o možnosti zacvičit si a nebo zasportovat pouze pro dobrý pocit. Přihlásit se na vybrané disciplíny mohli i zájemci z řad široké veřejnosti. Mnoho návštěvníků se rekrutovalo z řad již bývalých studentů, kteří přišli povzbuzovat svou, již bývalou, fakultu. Sportovní akce se konaly doslova po celé Praze ve sportovních areálech Univerzity Karlovy. Garantem letošního Rektorského sportovního dne byla Katedra tělesné výchovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Letošní turnaje jednotlivých sportovních disciplín, stejně jako ostatní individuální pohybové aktivity, mají již tradiční postavení v programu této významné akademické sportovní události. Z nevšedních sportovních disciplín se poprvé představila prezentace woodkopfu, který sportovce a diváky přesvědčil o tom, že lze hrát skutečně hlavou a také dvě ukázková utkání – klasického rugby a jeho podvodní alternativy.

Sport a jeho podpora má na univerzitě velkou tradici, absolventi i studenti Univerzity Karlovy zaznamenávají významné sportovní úspěchy. UK také každoročně připravuje pravidelná sportovní odpoledne pro zdravotně postižené. Již tradičně se studenti univerzity zapojují do Českých akademických her, Univerzitních osem – veslařského souboje pražských vysokých škol, dále do běžeckého závodu Motolská míle či Hokejové bitvy – jedinečného projektu studentských organizací čtyř velkých pražských univerzit. Minulý víkend se Univerzita Karlova stala patronem Univerzitního maraton – Běhu o pohár rektora UK.


Seznam sportovišť a podrobný přehled sportů a celý program Rektorského sportovního dne naleznete na stránkách akce:


http://rektorskyden.cuni.cz/


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248


e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám