Univerzita Karlova opět otevřela své sídlo. Karolinum si přišlo prohlédnout téměř pět tisíc lidí

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 7. dubna 2013 – O víkendu 6. a 7. dubna se po pěti letech otevřely veřejnosti prostory historického sídla Univerzity Karlovy – budovy Karolina. Den otevřených dveří se konal při příležitosti 665. výročí založení první vysoké školy ve střední Evropě. O akci byl tradičně velký zájem, dorazilo téměř pět tisíc lidí.


Den otevřených dveří nemá na Univerzitě Karlově dlouhou tradici, akademická půda se v takové míře otevřela veřejnosti teprve po listopadu 1989, v dubnu 1995, těsně před zahájením rekonstrukce, a dále pak v letech 1997, 2000, 2003 a naposledy v dubnu 2008. Tak jako v minulých letech byl i tentokrát o akci velký zájem. Den otevřených dveří se konal po oba víkendové dny, přičemž otevřeno bylo od 10 do 16 hodin. Prohlídka Karolina byla umožněna všem, kteří ještě v 16 hodin obětavě čekali navzdory chladnému počasí ve frontě.


Sídlo naší nejstarší univerzity se představilo v celé své kráse, včetně reprezentačních a zasedacích místností – jako je např. tzv. mázhaus, Císařský sál, Vlastenecký sál a samozřejmě Velká aula, kde se v průběhu akademického roku odehrává celá řada významných akademických ceremoniálů (promoce, imatrikulace, udílení čestných doktorátů aj.). Jedním z největších lákadel prohlídky bylo mimořádné vystavení univerzitních insignií – žezla rektora a jednotlivých fakult. 


Kromě sálu s insigniemi se návštěvníci podívali i do sklepení z románsko-gotické doby, kde mimo jiné obdivovali např. unikátní románskou studnu z předuniverzitního období – jednu z nejstarších v Praze. Ve sklepních prostorách si pak prošli expozici připomínající základní mezníky z dějin UK, která přibližuje prostředí pražského obecného učení, výuku a stavební vývoj nejstarší z dochovaných budov univerzity – Karolina. „Návštěvníci hojně využívali možnost klást dotazy historikům a odborníkům z Ústavu dějin UK a Archivu UK, kteří byli v prostorách Karolina po celý víkend k dispozici. Nejčastější dotazy se týkaly např. univerzitních symbolů, motivů, vyvedených na goblénu ve Velké aule, zajímala je ale také hloubka románské studny, původní účely reprezentativních prostor a další,“ říká tiskový mluvčí UK Václav Hájek. S velkým zájmem se setkaly také obrazy Karla Škréty, umístěné v reprezentativních prostorách Karolina, a  unikátní koberec ve Vlasteneckém  sále, na kterém jsou zobrazeny hrady, zámky a kostely Čech a Moravy. Tento koberec, vyrobený v roce 1924 podle návrhu chovanců Jedličkova ústavu a věnovaný Univerzitě Karlově při příležitosti rekonstrukce Karolina,  si bude moci veřejnost mimořádně prohlédnout i 10. dubna, kdy se na půdě univerzity koná projekce dokumentárního filmu Století jedle (/info k akce zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14243.html ).


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám