O víkendu začnou České akademické hry a zároveň i oslavy 60 let fakulty tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 7. května 2013 – V neděli 9. května 2013 začne již 12. ročník Českých akademických her. Mimořádný bude letos tím, že je součástí oslav 60. narozenin Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 10. června ve vnitřním dvoře UK FTVS. Hry se budou konat až do příštího pátku 14. června.


Studenti se utkají ve více než 30 sportovních odvětvích „České akademické hry jsou nejvýznamnější sportovní soutěží vysokoškoláků v daném kalendářním roce,“ říká místopředseda organizačního výboru Českých akademických her PaedDr. Jaroslav Sedláček.


Soutěžit se bude v odvětvích od tradičních sportovních her, jako jsou fotbal, volejbal, basketbal nebo házená až po florbal, baseball nebo softball. V individuálních sportech se mohli studenti přihlásit na některou z atletických disciplín – na karate nebo třeba na plavání.


Ne všechny disciplíny se však nakonec otevřou. Rozbouřená Vltava totiž znemožnila organizátorům uspořádat závody ve vodním slalomu a sjezdu, jež se měly konat v trojské loděnici. Celé zázemí sportovního areálu pohltila v pondělí 3. června řeka. Stejný problém znemožnil připravit závod ve veslování. Sportovní halu na pražské Folimance, kde se měl konat souboj v judu, zase zaplavil rozvodněný Botič.  Soutěž, která se měla konat na tenisových kurtech pražské Sparty ve Stromovce, musela být přemístěna na náhradní sportoviště. Dalšími problémy je znečištění vodních ploch, kvůli čemuž se nebude konat klání v triatlonu, a zvýšené riziko pádu stromů, které ohrozilo MTB a orientační běh.


Hry, nad kterými převzal vedle rektora UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., a dalších významných osobností záštitu také moderní pětibojař, olympijský vítěz a čerstvý absolvent FTVS UK Bc. David Svoboda, odstartují v neděli 9. června turnajem v šachu.


Vítězové jednotlivých sportovních disciplín získají titul akademického mistra, medaili a věcné ceny.


České akademické hry však nejsou jenom o sportovním soupeření, ale také o setkávání vysokoškoláků napříč republikou. Proto studentské unie zúčastněných vysokých škol chystají na týden, kdy se hry budou konat, různé společenské a kulturní akce, kde se budou studenti moci lépe poznat.


„Věříme, že tato vrcholná sportovní událost se stane oslavou sportovních aktivit na vysokých školách, jako nedílné součásti studia, a Akademického mistrovství ČR se zúčastní v co největším počtu ti nejlepší sportovci ze všech vysokých škol České republiky,“ doufá děkan FTVS UK Vladimír Süss.


Veškeré informace o hrách najdete na http://www.ceskeakademickehry.cz/.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám