Fakulta tělesné výchovy a sportu UK slaví 60 let své existence

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 20. června 2013 – Jedna z nejmladších fakult Univerzity Karlovy – Fakulta tělesné výchovy a sportu – letos slaví šedesáté výročí svého založení. K příležitosti tohoto jubilea se 21. června 2013 koná Setkání absolventů UK FTVS. Součástí oslav 60. narozenin fakulty byly i letošní České akademické hry.


Založení FTVS nebylo jednoduché a odborné diskuse i politická snaha o založení tělovýchovné vysoké školy probíhaly již ve 30. letech 20. století. Vzdělávání učitelů tělesné výchovy i trenérů bylo úzce provázáno s Univerzitou Karlovou. Učitelé tělocviku na středních školách se připravovali v českých a německých vzdělávacích kurzech, které nahrazovaly řádné vysokoškolské vzdělání.


„Pražský kurz vedl od roku 1926 prof. MUDr. Karel Weigner. Posluchači kurzů studovali zároveň druhý obor na filozofické nebo přírodovědecké fakultě univerzity. V kurzech externě přednášeli zkušení učitelé tělocviku na středních školách a někteří vysokoškolští pedagogové. Nejvíce pociťovali učitelé a posluchači kurzů absenci vlastních tělovýchovných zařízení, byli totiž odkázáni na učebny a sportoviště lékařské fakulty a středních škol.,“ přibližuje začátky proděkan FTVS UK pro rozvoj PhDr. Karel Kovář, Ph.D.


Po roce 1948 se tělovýchova a sport staly silně podporovanou oblastí. V roce 1953 je tak méně obvykle (vládním nařízením) založen Institut tělesné výchovy a sportu jako samostatná vysoká škola. V roce 1959 se institut stal součástí Karlovy univerzity, o šest let později pak přijal název Fakulta tělesné výchovy a sportu, který je platný dodnes.


Určitou oklikou od volné spolupráce s fakultami UK ve třicátých letech, přes samostatnou vysokou školu v letech padesátých, je dnes FTVS pevnou součástí Univerzity Karlovy v Praze.


Po šedesáti letech přichází v roce 2013 poměrně nečekaná transformace sportovního prostředí (Českého olympijského výboru a ČSTV) provázená novou legislativou i financováním. „Fakulta tak opět nalezla svoje širší uplatnění v tomto prostředí, do popředí zájmu se dostávají i oblasti sportovní vědy a vzdělávání. Je podpořen nový návrh na dostavbu sportovišť fakulty s výzkumným zázemím. Schválení investičního záměru a zahájení výstavby sportovišť by byl pro fakultu asi ten nejhezčí dárek k jubileu,“ dodává proděkan FTVS UK pro rozvoj PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám