• Karusel
  • Archiv
  • Titul Doktor honoris causa obdrží profesor Aravind Joshi

Titul Doktor honoris causa obdrží profesor Aravind Joshi

Profesor Aravind Joshi, Henry Salvatori Professor of Computer and Cognitive Sciences z University of Pennsylvania, obdrží ve středu 30. října ve 14 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa fyzikálně-matematických věd. Titul bude udělen za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Profesor Aravind Joshi se po celou svou kariéru věnuje teorii informace a komunikace; především se specializuje na zkoumání překryvu mezi teorií informace a formální lingvistikou. V současnosti lze tuto oblast charakterizovat jako počítačové zpracování přirozeného jazyka či umělé inteligence. Vynikajících výsledků též dosáhl v oblasti syntaktické a sémantické reprezentace jazykových struktur, vztahů mezi jazykem a logikou či matematické lingvistiky. Největší význam pro celý obor má pak jeho definice formalismu – tzv. tree-adjoining grammar, jež se na mnoha světových pracovištích počítačové lingvistiky využívá při automatickém zpracování přirozeného jazyka.


Profesor Aravind Joshi je zároveň činný v publikační a lektorské činnosti. Je vedoucím redaktorem autorského kolektivu tří monografií a autorem několika desítek kapitol v monografiích a sbornících; dále je autorem několika desítek vědeckých statí v renomovaných amerických a mezinárodních časopisech a více než sta příspěvků ve sbornících významných konferencí a workshopů.


Profesor Aravind Joshi též přispívá k významné spolupráci americké univerzity s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Pracoviště University of Pennsylvania a MFF UK pracují na společném vědeckém projektu na téma počítačová analýza diskursu a vytváření anotovaného počítačového korpusu. V současnosti je podán oběma stranami návrh na pokračování této spolupráce, a to až do roku 2015.
Kontakt:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:
Poslední změna: 12. listopad 2014 16:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám