Nakladatelství Univerzity Karlovy představuje projekt elektronických knih

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 8. ledna 2014 - Rozvoj elektronických knih, na kterém pracuje Karolinum od podzimu 2012, navazuje na předcházející elektronizaci vědeckých časopisů, včetně distribučních ujednání a komplexního řešení agendy autorských práv.V současnosti nakladatelství nabízí na 50 e-knih z různých vědních oborů prostřednictvím e-shopů knihkupectví Karolinum (www.cupress.cuni.cz) a Kosmas (www.kosmas.cz). K dispozici jsou texty jak pro odbornou, tak i širší veřejnost, včetně aktuálních bestsellerů Františka Koukolíka (Mocenská posedlost) či Marie Vágnerové (Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí). Redakce e-knih probíhá souběžně s přípravou tištěných publikací, knižní novinky vycházejí paralelně v tištěné i elektronické verzi.


Pokračuje také projekt zpětné digitalizace, jehož cílem je zpřístupnit 200 e-knih do konce r. 2014.


E-knihy svou snadnou dostupností zvyšují citovatelnost. Umožňují také nové metody vědecké práce, protože texty lze nyní prohledávat i elektronicky (formát pdf zaručuje identitu tištěné a elektronické verze). Je použito sociální DRM – e-knihy nejsou „zamčeny“, je povolen tisk i kopírování, ale zároveň je každá kniha opatřená unikátními identifikátory, které autorům zajišťují přijatelnou míru ochrany textu. Čtenář a badatel naopak má uživatelsky pohodlný přístup ke svým textům na všech obvyklých čtecích zařízeních.


Cena elektronických knih je cca 60-70 % ceny tištěné knihy.


Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na 5500 titulů. Zaměřuje se především na učební texty, vědecké monografie, vydává také 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, které se na Univerzitě Karlově vyskytují. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance. Více na: www.cupress.cuni.czZa správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám