První keška Univerzity Karlovy přibližuje zájemcům osud Jana Palacha

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 17. ledna 2014 – U příležitosti 45. výročí upálení studenta Jana Palacha připravila Univerzita Karlova překvapení pro příznivce geocachingu. Do širšího centra Prahy umístila kešku, při jejímž objevování se hledači seznámí s osudovými okamžiky ze života tohoto studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Keš je možné vyhledat podle GPS souřadnic, které hledači zadají do svého mobilního telefonu. Souřadnice zjistí po zodpovězení několika otázek, které se týkají Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Václavského náměstí či popáleninového centra v pražské Legerově ulici, tedy míst, která hrála klíčovou roli v posledních měsících Palachova života.


Vstupní informace pro hledání kešky jsou obsaženy na stránkách www.geocaching.com. Indicie k získání souřadnic lze najít na stránkách multimediálního projektu věnovaný Janu Palachovi (www.janpalach.cz). Samotná keš nese jméno „Pro Jana Palacha“ (GC4WW3Q). Server Geocaching.com zveřejní 19. ledna keš na svých stránkách, od stejného data bude též fyzicky k nalezení.


Zpracování kešky a její umístění je součástí vzpomínkové akce k 45. výročí upálení Jana Palacha. V rámci této akce se 15. a 16. ledna na Filozofické fakultě UK uskutečnil vzpomínkový večer a pietní akt s promítáním filmu o Janu Palachovi Hořící keř, v neděli 19. ledna pak v Akademické farnosti u Salvátora proběhne mše svatá.  


Geocaching je velmi populární aktivita v přírodě, při které hledači podle navigačního systému GPS hledají skryté schránky. Hlavní myšlenkou geocachingu je umísťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá. V současnosti je po celém světě rozmístěno více než 1,5 milionu keší, v České republice jich pak je k nalezení více než 20 tis.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám