Přehled oceněných 2013

Tuzemská ocenění 2013

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2012

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. a kol.


FF

za archeologické objevy v Abúsíru a rozvoj multidisciplinárních výzkumů

prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.

PřF

za významný přínos k rozvoji invazní biologie a bohatou publikační činnost přispívající k pochopení zákonitostí biologických invazí a příčin úspěchů nepůvodních druhů a jejich dopadů na přírodní ekosystémy

Národní cena vlády Česká Hlava

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c.mult.

FF

za celoživotní dílo a celoživotní občanské a vědecké postoje, které zastává.Historika Šmahela vybrala rada pro jeho vědecké výsledky v Česku i v zahraničí. Je respektovaným badatelem v řadě historických disciplín, které se zabývají obecnými a českými dějinami pozdního středověku.

Medaile Josefa Hlávky

Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.

LFP

za celoživotní dílo

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

LF1

za celoživotní dílo

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

LF1

za celoživotní dílo

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. a kol.

FF

v oblasti společenských věd

Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

LF1

v oblasti lékařských věd

Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Prof. Erazim Kohák, Ph.D.

FF

Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA

LF1

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

LF2

Prof. JUDr. Dr.iur.h.c. Jan Kříž, CSc.

PF

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

MFF

za mimořádné výsledky v mezinárodním experimentu Daya Bay

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

PřF

za mimořádné výsledky v oborech ekologicky a environmentálně orientované biologie

Stipendium L'Oréal Pro ženy ve vědě

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

LF2

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

FaF

Ceny Francouzského velvyslanectví v ČR

Mgr. Pavla Eliášová (roz. Chlubná)

PřF

cena Jean Marie Lehna za chemii, 1. místo

Mgr. Filip Hessler

PřF

cena Jean Marie Lehna za chemii, 2. místo

Mgr. Ivana Heřmanová

LF2

cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy, 1. místo

Anna Králíčková

LFP

cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy, 4. místo

MUDr. Josef Fontana

LF3

cena Alberta Schweitzera za lékařské vědy, 5. místo

RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.

MFF

cena Josepha Fourriera za informatiku, 2. místo

Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D.

FaF

cena Sanofi za farmacii, 4. místo

Cena J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

LF3

za významné zásluhy v oblasti rozvoje popáleninové medicíny

Medaile ČLS JEP

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

LF1

Na návrh Společnosti pro pojivové tkáně

Doc. MUDr. Dobroslava Jandová

LF3

Na návrh České lékařské akupunkturistické společnosti

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

LF1

Na návrh Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny

Medaile učené společnosti České republiky

Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.

MFF

za mimořádné badatelské výsledky v oblasti teorie matematických struktur

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

LF1

za rozvoj vědy v oblasti léčby nádorů.

Medaile Emila Votočka

Prof. Ing. František Liška, CSc.

PedF

za přispění k rozvoji vědy a vzdělanosti

Cena předsedy Grantové agentury ČR

MUDr. Robert Jech

LF1

za „Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech“

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka

Prof. PhDr. Martin Hilský, MBE, CSc., Dr.h.c.

FF

za zásluhy v popularizaci vědy

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Skupina studentů pod vedením PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D.

FSV

kampaň Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí.

Zahraniční ocenění 2013

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Zlatá medaile Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.


PedF

za podíl na rozvoji slovenské pedagogiky a za dlouholetou spolupráci s univerzitou


Poslední změna: 2. březen 2018 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám