2018

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2017

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.,

ak. mal. Ivan Helekal


LF1

za knižní publikace Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu a Atlas anatomie člověka II.: Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie

prof. PaeDr. Vladimír Papoušek, CSc.,

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.,

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.,

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.,

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.,

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.,

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.,

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.


FF

za knižní publikaci Dějiny „nové“ moderny - Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947.

Mgr. Robert Černý, Ph.D.,

Mgr. Martin Minařík, Ph.D.,

Mgr. Jan Štundl,

Mgr. Peter Fabian, Ph.D.,

Mgr. David Jandzík, Ph.D.,

prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.


PřF

za prvoautorskou publikaci v časopise Nature: Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes.

L’Oréal pro ženy ve vědě

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

2. LF

ocenění získala za projekt Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.,

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

a kolektiv

1. LF

za knihu Kardiologie

(nakladatelství Mladá fronta)

Medaile Josefa Hlávky

prof. Mojmír Petráně, CSc.

LFP

za celožiotní dílo

Cena MŠMT

prof. MUDr. Jan Trka, CSc.

2. LF

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


Cena Milady Paulové

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

PedF

vzdělávání a výchova

Dimitris N. Chorafas Prize

dr. Denis Copilas - Ciocianu

PřF

Biogeography, Phylogeny, Ecology and Systematics of Epigean Freshwater Amphiphoda in the Carpathian Arc and Beyond

Ceny francouzského velvyslanectví

MUDr. Martina Pařízková

2. LF

Cena Alberta Schweitzera za lékařství

Cena Wernera von Siemense

RNDr. Vít Saidl

MFF

Nejlepší dizertační práce

Mgr. Martina Doubková

PřF a

a Fyziologický ústav AV ČR


Nejlepší diplomová práce

doc. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

LFP

Nejlepší pedagogický pracovník


Poslední změna: 1. srpen 2023 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám