2019

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.2. LF


Za publikaci celosvětové studie léčby dětí s leukemií nejasného liniového pů-vodu v prestižním časopise Blood


doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

PřF


Za definování nové kategorie protinádorových léčiv, tzv. migrastatik, a návrh inovativní strategie léčby pevných nádorů s celosvětovým dopadem podpořené významnými experimentálními výsledky autorů v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk.


doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc


PedF


za publikaci Rilkovy „Sonette an Orpheus“ Interpretace (a překlad)


Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.

1. LF

za knihu Lymfologie, Teoretické základy a klinická praxe

Ceny Francouzského velvyslanectví

Mgr. Stanislav Valenta, Ph.D.

MFF

1. místo Becquerelova cena za jaderný výzkum

MUDr. Lukáš Plachý

2. LF

1. místo Cena Alberta Schweitzera za lékařství

MUDr. Lucie Hympánová

3. LF

3. místo Cena Alberta Schweitzera za lékařství

JUDr. Václav Janeček, Ph.D.

PF

Cena CEFRES Cena Jacquesa Derridy za humanitní a společenské vědy

RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.

PřF

Zvláštní cena Jeana-Marieho Lehna za chemii

Mgr. Ladislav Maršík

MFF

Zvláštní cena Josepha Fouriera za počítačové vědy

PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D.

FaF

2. místo Cena Sanofi za farmacii

Mgr. Ivona Lhotská, Ph.D.

FaF

3. místo Cena Sanofi za farmacii

Dimitris N. Chorafas Prize

Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.

MFF

Multimodality in Machine Translation

Medaile Josefa Hlávky

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

FHS

za celoživotní dílo

Cena Neuron

RNDr. Martin Balko, Ph. DMFF

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za vyřešení matematických problémů v kombinatorice 2019 v oboru computer science


Ondřej Pejcha, Ph.D.


MFF

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika


Petr Kohout, Ph.D.


PřF

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy 2019 v oboru biologie


Česká hlava - Národní cena vlády

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

FF

za příspěvek k poznání starověkého Egypta

Česká hlava - Cena Invence

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

PřF

za definování nové kategorie protinádorových léčiv - takzvaných migrastik

Cena MŠMT

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

PřF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

CERGE

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti společenských věd

Cena Františka Běhounka

doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.

MFF

za výzkum magnetických nanočástic a dvojdimenzionálních materiálů.


Cena Siemens

MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D.

1. LF

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce


Bc. Vít König


MFF

Ocenění za překonání překážek při studiu


Cena Františka Vencovského

Mgr. Dominika Ehrenbergerová,

PhDr. Simona Malovaná, Ph.D.FSV

"Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters"


Mgr. Jakub Grossmann, M.A.


CERGE-EI


"The Effect of Miminum Wage Increases in the Czech Republic"Poslední změna: 1. srpen 2023 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám