Rektor Univerzity Karlovy přijal slovenského velvyslance. Jedním z témat bylo financování vědy a výzkumu z evropských prostředků

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz6. března 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima, se dnes sešel se slovenským velvyslancem Peterem Weissem. Hovořili spolu mj. o Boloňském procesu, úspěšnosti absolventů a především o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a slovenskými univerzitami při financování vědy a výzkumu z programů Evropské unie.


Rektor Tomáš Zima a slovenský velvyslanec v České republice Peter Weiss se shodli na potřebě společného postupu České a Slovenské republiky při získávání evropských peněz. Bratislava je podobně jako Praha z hlediska Evropské unie bohatým regionem, nedostává tedy tolik prostředků na vědu a výzkum, kolik by bylo potřeba. Pražské vysoké školy dosud čerpat evropské peníze prakticky nemohly. Oba představitelé proto vyjádřili zájem o hlubší spolupráci, která by napomohla k prosazení vysokoškolských zájmů na půdě jak české, tak i slovenské vlády.Dlouhodobým cílem Univerzity Karlovy je rozvíjet vztahy s partnerskými slovenskými vysokými školami. V současné době má uzavřenu meziuniverzitní dohodu o spolupráci s pěti slovenskými univerzitami – Univerzitou Komenského v Bratislavě, Univerzitou P. J. Šafaříka v Košicích, Trnavskou univerzitou v Trnavě, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci dohod je realizována výměna jak studentů, tak akademických pracovníků.


V akademickém roce 2013/2014 studuje na UK více než 3500 slovenských studentů. Ti jsou největší skupinou cizinců, kteří na UK studují.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám