Prohlášení AV ČR a UK k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR

Akademická rada AV ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze (dále UK) vyslovují nesouhlas s opatřením, které zveřejnila Grantová agentura ČR dne 26. 2. 2014. Podle něj navrhovatel nebo spolunavrhovatel, jehož návrh projektu bude v letošním roce v jakékoli soutěži GA ČR vyhodnocen jako projekt nedoporučený k financování v první fázi posuzovacího řízení, nebude moci v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele v příštím roce předložit návrh projektu do žádné z veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v rámci téže skupiny projektů (standardních, juniorských, mezinárodních). Toto pravidlo je v rozporu s podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde soutěží návrhy konkrétních projektů, nikoli jejich navrhovatelé či spolunavrhovatelé.


Akademická rada AV ČR a vedení UK byly po zveřejnění tohoto opatření akademickými a vědeckými pracovníky pracovišť AV ČR i pracovišť UK informovány o řadě pravidel a omezení uplatňovaných v rámci posuzovacího řízení GA ČR, kdy je např. požadováno, aby členové poradních a expertních orgánů GA ČR vyřadili v první fázi posuzovacího řízení nejméně 30 % návrhů bez ohledu na jejich případnou kvalitu.


Akademická rada AV ČR a vedení UK proto v zájmu transparentnosti veřejné soutěže rozdělující veřejné prostředky požadují, aby předsednictvo GA ČR zveřejnilo úplný postup v procesu jejího posuzovacího řízení.


Akademická rada AV ČR a vedení UK rovněž vyzývají Vědeckou radu GA ČR a Kontrolní radu GA ČR, aby zaujaly a zveřejnily svá stanoviska k předmětnému opatření.


V Praze, dne 11. března 2014


Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c

Předseda AVČR


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Rektor Univerzity Karlovy v Praze
Poslední změna: 12. listopad 2014 16:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám