Rektor Univerzity Karlovy přivítal velvyslankyni Polské republiky. Setkal se též se zástupci ekumenického společenství Taizé

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


19. března 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, prof. Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslankyní Polské republiky v Praze Její Excelencí paní Graźynou Bernatowicz. Hovořili spolu o rozvoji spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a polskými vysokými školami. Taktéž přijal zástupce ekumenického společenství Communauté de Taizé z Francie.


Polská republika se stejně jako Česko aktuálně potýká s vysokou nezaměstnaností. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se tak s polskou velvyslankyní shodli na potřebě zvýšit důraz na studium technických a přírodovědných oborů, které pomohou míru nezaměstnanosti zmírnit. Tomáš Zima v této souvislosti zmínil, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje nabídku studijních programů v angličtině pro zahraniční studenty, dlouhodobě tato nabídka funguje na lékařských fakultách. Oba představitelé zároveň hovořili o studiu polonistiky, která jako samostatná katedra jazyka a literatury vznikla na Filozofické fakultě UK již v roce 1923.Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje s vybranými vysokými školami v Polsku. Nejaktivnější spolupráce probíhá s Univerzitou ve Vratislavi, Jagellonskou univerzitou v Krakově a Univerzitou ve Varšavě. V rámci meziuniverzitních dohod dojde ročně k výměně několika desítek vědeckých pracovníků. V rámci programu Erasmus na Univerzitu Karlovu přijíždí několik desítek polských studentů. V současné době na UK studuje téměř 70 studentů z Polska, největší zájem mají o doktorské studijní programy.


Setkání s bratrem Wojtěchem a bratrem Andásem z francouzského ekumenického společenství Taizé se uskutečnilo v souvislosti s akcí „Evropské setkání mladých“, kterou sdružení každoročně pořádá na přelomu roku v jednom z velkých evropských měst a kterou se UK rozhodla podpořit. „Evropské setkání mladých“ se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 na pozvání kardinála a pražského arcibiskupa Dominika Duky a Ekumenické rady církví v Praze.Rektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova se velmi ráda zapojí do příprav setkání, neboť jej považuje, zvláště v dnešní přetechnizované době, za důležité. Pro tyto účely poskytne jak přednášející ze svých teologických fakult, tak i prostory pro ubytování návštěvníků a zázemí pro přednášky.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám