Univerzita Karlova zve své budoucí absolventy: Pojďte se naučit něco navíc

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 1. dubna 2014 – Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy opět připravilo pro své studenty program Absolvent. Jeho cílem je připravit budoucí univerzitní absolventy na proces hledání práce. Cyklus byl zahájen 1. dubna a bude probíhat až do 29. dubna 2014.


Pro zájemce z řad studentů je i v letošním roce připravena více než desítka přednášek, seminářů a kurzů, které jim pomohou snáze proniknout do prostředí trhu práce a nastartovat jejich pracovní kariéru. Každý nový ročník programu reaguje na hodnocení ročníků minulých – je výběrem těch nejzajímavějších témat, která byla studenty doporučena k detailnějšímu zpracování a je doplněn tématy novými.


Smyslem jednotlivých aktivit je nejen rozvoj teoretických znalostí, ale rovněž praktických schopností a dovedností. Kromě těch, které jsou zaměřeny spíše teoreticky, nabízí program rovněž mnoho takových, v nichž mají účastníci možnost interaktivní formou rozvíjet měkké dovednosti, jejichž osvojení je dnes již takřka samozřejmou podmínkou efektivního využívání znalostí v každodenní práci. V rámci programu nechybí ani témata osobního marketingu, time managementu či práce s informacemi. Účastníci si mohou rovněž zdokonalit své prezentační dovednosti, procvičit se v umění vyjednávat, vyzkoušet si nanečisto assessment centrum, naučit se mnohé o týmové spolupráci nebo se seznámit se základními principy koučování a sebekoučování.  


První kurz, Projektové a procesní řízení, probíhá 1. a 2. dubna v Zelené posluchárně UK (Celetná 20, č. dv. 141). Další semináře se uskuteční také prostorách Informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy (Celetná 13 a Školská 13a). Jednotlivé akce jsou určeny výhradně studentům Univerzity Karlovy a vstup na ně je zdarma.


Podrobný program, registrace a další informace naleznete zde.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám