Rektor Univerzity Karlovy přivítal japonského velvyslance

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
Praha 1. dubna 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Japonska Jeho Excelencí panem Tetsuo Yamakawou. Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci Japonska a Univerzity Karlovy při výměně studentů, tak o jejím rozvoji do budoucna.


Oba představitelé ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci. UK má v současnosti navázány kontakty s 11 tamními univerzitami, s osmi spolupracuje pravidelně na vzájemné výměně studentů. Jedná se o krátkodobé jedno až dvou semestrální studijní pobyty, které provází recipročně přijetí stejného počtu studentů  z partnerských univerzit na UK. Absolventi japonských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsou dlouhodobě úspěšní v různých oblastech.Studenti Univerzity Karlovy  mohou na japonských univerzitách studovat jak japonštinu, tak i obory v anglickém jazyce. Na většině japonských univerzit mohou využít vládního stipendia Mombukagakusho (MEXT), které je udělováno studentům magisterského a doktorského studia, či polovládního stipendia JASSO.


V současné době studuje na Univerzitě Karlově 23 japonských studentů: na Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních věd a na dalších 7 fakultách UK. Na UK působí i 18 stážistů.


Pan velvyslanec je připraven podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi Japonskem a UK.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám