E-knihy nakladatelství Karolinum přístupné kdykoli a odkudkoli

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2. 4. 2014 - Karolinum jako první český nakladatel šíří od dubna 2014 e-knihy prostřednictvím knihoven UK a dalších univerzit.


Nakladatelství Univerzity Karlovy navázalo spolupráci s ebrary, celosvětovým distributorem odborných elektronických monografií. V současnosti ebrary nabízí 67 elektronických knih Nakladatelství Karolinum - 57 v češtině, 9 v angličtině a 1 v němčině (seznam nyní dostupných titulů zde. Nechybí mezi nimi například bestsellery Františka Koukolíka (Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování; Před úsvitem, po ránu. Eseje o dětech a rodičích), nebo nejnovější monografie Hudební psychologie pro učitele či titul tematizující aktuální společenskou otázku Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí.


Do konce roku 2014 Nakladatelství Karolinum plánuje zpřístupnit celkově přes 200 titulů elektronických knih a podporovat jejich distribuci i v dalších českých a zahraničních knihovnách. Pro členy UK je přístup k jednotlivým titulům k dispozici na Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy.


Jak číst e-knihy v knihovnách UK


· on-line z IP adres UK nebo pomocí vzdáleného přístupu (CAS).


· off-line - knihu si lze vypůjčit a po částech stáhnout ve formátu PDF


· e-knihy lze stáhnout do kteréhokoliv zařízení, které podporuje Adobe Digital Editions


· výpůjční lhůta jednotlivých titulů je až 14 dní


· jeden uživatel si může vypůjčit až 10 e-knih najednou


· staženou knihu lze z počítače zkopírovat až do 5 dalších mobilních zařízení


· po uplynutí výpůjční doby není třeba knihu vracet – „vrátí se sama“


· v rámci multilicence je k dispozici více „exemplářů“ k vypůjčení


Podrobný návod, jak stahovat e-knihy z ebrary zde.O ebrary


ebrary je přední světový distributor elektronických knih nabízející aktuálně více než 500 000 odborných elektronických knih především v angličtině od renomovaných vydatvatelství (např. Cambridge University Press, Elsevier, Wiley, Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor and Francis aj.).


O Nakladatelství Karolinum


Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na 5500 titulů. Zaměřuje se především na učební texty, vědecké monografie, vydává také 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, které se na Univerzitě Karlově vyskytují. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance. Více na: www.cupress.cuni.cz

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám