Generální tajemník OSN obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 4. dubna – Generální tajemník OSN Ban Ki-moon dnes obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy v Praze za své zásluhy o rozvoj spolupráce a vzájemné porozumění mezi národy. Medaili převzal od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy v rámci svého vystoupení ve Velké aule Karolina.


Generální tajemník ocenění věnoval tisícům zaměstnanců OSN, kteří pracují po celém světě pro posílení myšlenky míru a lidských práv, a často ve velmi obtížných podmínkách. Uvedl, že právě tito lidé jsou pro něj ti skuteční hrdinové, kteří by měli ocenění získat.


V rámci své přednášky zmínil důležitou roli, kterou Česká republika hraje jako člen Organizace spojených národů, a její význam při pomoci zemím přecházejícím k demokratickému zřízení. Podle generálního tajemníka žijeme ve velmi rychle se měnícím světě, počínaje klimatickými změnami a výraznou migrací obyvatel konče, ve kterém je mnoho konfliktů. Některé z nich – problémy v Sýrii, Jižním Sudánu či Středoafrické republice – neplní přední stránky novin, a proto se mohou zdát méně důležité, ale v delším časovém horizontu mohou představovat větší nebezpečí. Měli bychom i jim věnovat dostatek pozornosti.
Generální tajemník zároveň hovořil o trojici svých priorit, mezi něž patří naplnění rozvojových cílů tisíciletí. Jde o zvýšení přístupu dětí po celém světě k základnímu vzdělání či snížení chudoby. Až v příštím roce vyprší termín pro splnění těchto cílů, stanovil by rád generální tajemník OSN vizi na dalších patnáct let, která by se vedle rozvojových zemí týkala i těch rozvinutých a problematiky ekonomické, sociální i ekologické. Za třetí prioritu označil boj proti klimatickým změnám, jež jsou podle něj nyní díky práci vědců jasně prokázány.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám