Univerzita Karlova připravuje výstavu k výročí let 1939 a 1989. Prosí veřejnost o poskytnutí dobových dokumentů

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
Praha 7. dubna 2014 – Univerzita Karlova připravuje výstavu k 75. výročí 17. listopadu 1939 a 25. výročí listopadu 1989. V této souvislosti se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při shromažďování fotografií a dalších dobových dokumentů z listopadu 1939 a 1989, které se vztahují k Univerzitě Karlově.


Univerzita Karlova hledá pro účely výstavy fotografie, filmy a videa, které byly vytvořeny během listopadových událostí, dále dobové plakáty, letáky, studentské časopisy a další autentické dokumenty a předměty vyjma dobových novin a dalších běžně dostupných publikací.


Své dokumenty mohou lidé přinést do Archivu Univerzity Karlovy, a to až do 31. srpna 2014. Koordinátory projektu a kontaktními osobami jsou Mgr. Petr Cajthaml (petr.cajthaml@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 481) a Mgr. Jakub Jareš (jakub.jares@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 483). V případě, že si lidé budou chtít své fotografie nebo videa ponechat, Archiv Univerzity Karlovy si je naskenuje či okopíruje. Darované dokumenty budou uloženy v Archivu Univerzity Karlovy, kde budou odborně zpracovány a zpřístupněny badatelské veřejnosti.


S ohledem na možnost dalšího využití darovaných autorsky chráněných fotografií a audiovizuálních materiálů budou lidé požádáni o udělení souhlasu s využitím darovaných dokumentů pro vědecké, badatelské a výstavní účely a jejich možnou publikací na webu věnovaném oběma výročím.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám