Německý prezident Joachim Gauck obdržel zlatou medaili Univerzity Karlovy

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
6. května 2014 – Německý prezident Joachim Gauck dnes na půdě Karolina převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy v Praze Tomáše Zimy zlatou pamětní medaili UK. Ocenění obdržel za své zásluhy o rozvoj spolupráce a vzájemné porozumění mezi národy.


Německý prezident ve svém proslovu zmínil především význam Univerzity Karlovy pro rozvoj vědění a vzdělanosti v Evropě. Podle prezidenta je nejstarší česká univerzita místem, kde se po dlouhou dobu střetávalo několik evropských národů a kde docházelo k prolínání jejich kultur a vzájemně plodné spolupráci. Zároveň hovořil o komplikovaných vztazích mezi Čechy a Němci, které nazval dějinami utrpení. Přesto však oba národy mají mnoho společného, například zkušenost s komunismem nebo fakt, že dokázaly tento režim překonat. Přes komplikovanost vzájemných vztahů však vyjádřil uspokojení nad úspěšným smířením, k němuž dochází mezi Čechy a Němci od pádu komunistického režimu v obou zemích. „Češi a Němci mají společně v Evropě jednu povinnost: už nikdy nepřipustit, aby mnohotvárnost byla zničena a násilí triumfovalo nad duchem - nikdy a nikde," zakončil svůj projev německý prezident Joachim Gauck.


Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima velmi kladně hodnotil roli, jakou dnešní německý prezident sehrál při sjednocení Německa na začátku 90. let. Vyzdvihl statečné občanské postoje, které zastává po celý svůj život, jeho vynikající, v mnoha ohledech inspirativní způsob, jakým vykonává prezidentský úřad, ale především jeho přístup k česko-německým vztahům. Ocenil kroky, které prezident Gauck podnikl ve snaze vyrovnat s historickou odpovědností Německa za masakry v Lidicích a Ležákách, jež se staly jedním ze symbolů druhé světové války. Vyjádření, které v této souvislosti president Gauck v minulosti pronesl, pokládá rektor Univerzity Karlovy, její akademická obec a všichni spoluobčané za symbolické završení často vzrušených debat o naší společné minulosti a za významný příspěvek k rozvoji česko-německých vztahů.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám