Maratonský víkend je za dveřmi. Rektor Univerzity Karlovy opět předá pohár nejlepšímu týmu

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz7. května 2014 – I letos se postaví závodníci v barvách Univerzity Karlovy a dalších univerzit na start Univerzitního maratónu. Již čtvrtý ročník běžeckého závodu o pohár rektora UK se bude konat v neděli 11. května 2014 na Staroměstském náměstí v rámci velkého maratónského víkendu v Praze. Výstřel ze startovací pistole se ozve přesně v 9 hodin.


Na trasu dlouhou 3 x 10 km a 1 x 12,1 km se letos vydá celkem 21 štafet složených ze studentů českých i zahraničních vysokých škol. Univerzitu Karlovu letos reprezentují čtyři štafetové týmy – po jednom z 1. lékařské fakulty a Husitské teologické fakulty a dva z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Vítězný tým obdrží pohár přímo z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA 29. května na galavečeru.


Běh o pohár rektora UK se poprvé konal v roce 2011. Štafetový závod vysokoškolských studentů tehdy vyhrála štafeta studentů z Maďarska. V loňském roce si pak pohár odvezl tým studentů z Univerzity Hradec Králové.


Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy se koná v rámci Volkswagen maratonského víkendu, který letos slaví již 20. výročí. Během uplynulých devatenácti ročníků se jej zúčastnilo již více než 700 000 běžců. Díky trati probíhající srdcem historické Prahy, která vede běžce kolem Vltavy i přes slavný Karlův most právem patří k nejkrásnějším maratonům světa. V průběhu 42,195 km se běžcům otevírá výhled na Pražský hrad, Národní divadlo, Tančící dům a nespočet dalších památek.


Běh o pohár rektora není jedinou sportovní akcí, kterou v těchto dnech připravuje Univerzita Karlova. Již 14. května se uskuteční tradiční Rektorský sportovní den, který je příležitostí k setkání studentů pražských fakult Univerzity Karlovy nejen na sportovním poli. Stejně jako v minulosti i letos budou moci studenti soutěžit ve sportovních hrách (fotbal, volejbal, basketbal, softbal, florbal, tenis, stolní tenis, badminton), ale také si vyzkoušet cvičení s hudbou či aqua fitness, in-line bruslení nebo nordic walking.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám