Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se zúčastnil oslav 650. výročí založení Jagellonské univerzity v Krakově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


10. května 2014 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima popřál k výročí založení Jagellonské univerzity v Krakově.


Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima u příležitosti svojí účasti na oslavách 650. výročí založení Jagellonské univerzity přednesl zdravici, ve které připomněl stěžejní data, která se váží k dějinám této významné středoevropské univerzity. Zvlášť vyzdvihl období, kdy se obě vysoké školy nejvíce sblížily.


Od 40. let 19. století spojoval Krakov i Prahu společný rámec podunajské monarchie. Obě univerzity tehdy často tížily podobné problémy. Rozvinula se spolupráce mezi jejich představiteli i akademická peregrinace studentů. Jedním z výsledků byl také vznik české univerzitní polonistiky, která v loňském roce oslavila 90 let existence.


Další kulatá výročí připadla až do období po roce 1945 a přes neveselé kulisy totalitních komunistických režimů ukázala trvalé vazby mezi oběma staroslavnými vysokými učeními. Na pražských univerzitních oslavách roku 1948 patřili polští hosté mezi ty nejvítanější, mezi čestné doktory Univerzity Karlovy se tehdy zařadil i někdejší krakovský rektor Tadeusz Lehr-Spławiński. Výročí Jagellonské univerzity roku 1964 bylo jednou z významných příležitostí k prohloubení osobních kontaktů mezi českými a polskými vědci. Rektor Zima vzpomněl při této příležitosti také „Sonderaktion Krakau“ a „Sonderaktion Prag“, podzimní měsíce roku 1939 a setkání českých studentů s krakovskými profesory za ostnatými dráty koncentračního tábora Sachsenhausen v období druhé světové války.


Rektor UK profesor Zima dále zdůraznil současnou soudržnost a spolupráci mezi Jagellonskou univerzitou a Univerzitou Karlovou, kde v současné době studuje 68 polských studentů v magisterském, bakalářském a doktorském studiu a celkem 104 stážistů. Popřál Jagellonské univerzitě jménem její pražské sestry, aby se na letošní jubileum jednou vzpomínalo jako na jedno z těch nejvydařenějších.


Jagellonská univerzita byla založena na popud krále Kazimíra III. Velikého 12. května 1364 pod oficiálním názvem Studium Generale. Po pražské univerzitě se tak stala druhou vysokou školou ve střední Evropě. Krátce poté vznikly další středoevropské univerzity: Vídeň (1365), Pécs (1367) a Heidelberg (1386).Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám