Právnická fakulta UK připomene své studenty popravené v politických procesech

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
27. května 2014 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy připomene studenty této fakulty, kteří byli popraveni v politických procesech v letech 1949-1950 v Československu. Vzpomínkového setkání, které se uskuteční 28. května od 13 hod. před budovou Právnické fakulty UK se zúčastní zástupci fakulty studentských spolků, sídlících na PF UK a zástupci Pražského akademického klubu 48.


Každoroční pietní setkání letos navazuje odhalení pamětní desky Karlu Bacílkovi, který byl mezi popravenými studenty Právnické fakulty UK. Deska byla odhalena na domě v pražské Trojické ulici, kde žil.


Karel Bacílek byl popraven dne 24. května 1949 ve věku 29 let. Spolu s dalšími spolužáky byl zatčen v prosinci roku 1948. Po brutálním výslechu se přiznal k vykonstruované trestné činnosti, účasti v ilegální skupině „Pravda vítězí“.


Pamětní deska obsahuje mimo základních informací i QR kód, který dokáže zájemce o historii prostřednictvím chytrého mobilního telefonu přesměrovat na internetové stránky, které obsahují podrobnosti o celé události i jejích souvislostech.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám