Slovenský prezident Ivan Gašparovič obdržel zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz28. května 2014 – Slovenský prezident doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., dnes na půdě Karolina převzal z rukou rektora Univerzity Karlovy v Praze Tomáše Zimy zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Ocenění obdržel za své zásluhy o rozvoj spolupráce a vzájemné porozumění mezi národy.


Slovenský prezident ve svém pozdravu zmínil potěšení nad tím, že se mohl vrátit do prostředí, které mu je blízké a ve kterém strávil část svého profesního života, připomenul rovněž své působení jako člena akademické obce Univerzity Komenského.  Zmínil i radost nad tím, že se nenaplnily obavy z rozdělení Československa, a s potěšením konstatoval, že nám „společná historie dala dnešní budoucnost“.


Rektor UK Tomáš Zima velmi kladně hodnotil přátelství a spojenectví mezi oběma národy, které zůstaly – i přes rozdělení společného státu – národy propojenými tisíci spojeními a vazeb na všech úrovních života společnosti. Zároveň zdůraznil, že česko–slovenský vztah je v dnešní Evropě unikátní. Rozdělení společného státu jej neoslabilo, ale naopak mu dodalo na spontánnosti a přirozenosti. Tento vztah není omezen pouze na určité části politického spektra našich zemí, ale v nemenší míře se týká hlavně tisíců obyčejných mezilidských vztahů.  Přátelství a spojenectví mezi oběma národy je obzvláště cenné právě dnes, kdy svět, Evropa i náš region čelí novým komplikovaným problémům a výzvám. Rektor UK vyjádřil přesvědčení, že obě země, jako nejbližší sousedé a přátelé, budou mít právě v tomto ohledu v budoucnu příležitost stále více kooperovat – při plném respektu k přirozeným, do jisté míry se lišícím národním zájmům.


Rektor UK Tomáš Zima zdůraznil, že jedním z dlouhodobých cílů Univerzity Karlovy je rozvíjet vztahy s partnerskými slovenskými vysokými školami. V akademickém roce 2013/2014 studuje na UK více než 3500 slovenských studentů. Ti jsou největší skupinou cizinců, kteří na UK studují.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám