GAMA

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.


Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory.


PP1 - proof-of-concept: příjemci v PP1 mohou být pouze VO. PP1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových / zdokonalených produktech, výrobních postupech / službách s vysokou přidanou hodnotou a velkou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. PP1 dále systémově podporuje fázi VaV od dosažení prakticky využitelného výsledku VaV po ověření možností jeho komerčního využití ve formě modelu, funkčního vzorku či prototypu.


Délka řešení projektů v PP1: min. 36 měsíců - max. 60 měsíců.

Délka trvání "dílčích" projektů: min. 6 - max. 36 měsíců.


PP2 - podpora komercializace výsledků VO: příjemci v PP2 mohou být pouze podniky. VO se mohou účastnit PP2 pouze jako další účastníci. PP2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby.


Délka řešení projektů v PP2: min. 12 měsíců - max. 36 měsíců.2. veřejná soutěž programu GAMA


Soutěžní lhůta: 26. 2. 2015 - 15. 4. 2015

Zveřejnění výsledků 2.VS: 31. 7. 2015Výsledky 2. VS programu GAMAUK nepodávala v dané 2. veřejné soutěži v programu GAMA žádný projekt.


V současnosti stále běží projekt UK přijatý z 1. VS programu GAMA č. TG01010108 s názvem "Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze", jehož administrativní podporu zajišťuje CPPT UK.1. veřejná soutěž v programu GAMAVyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže programu GAMA naleznete na internetových stránkách TA ČR.


Projekt Univerzity Karlovy v Praze č. TG01010108 s názvem "Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově v Praze" byl Technologickou agenturou ČR přijat k podpoře.


Centrem koordinujícím aktivity související s komercializací poznatků a technologií vzniklých a vyvinutých na fakultách a součástech UK je součást Univerzity Karlovy - Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK). Za účelem podpory komercializace na UK byla jmenována jako poradní orgán rektora UK Rada pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze.


Na stránkách CPPT UK se nachází více informací k podpoře komercializace na UK a k podpoře aktivit proof-of-concept v rámci PP1 programu GAMA.Harmonogram 1. veřejné soutěže programu GAMA


Soutěžní lhůta 1.VS programu GAMA

30. 1. 2014 - 19. 3. 2014

Lhůta pro hodnocení a zveřejnění výsledků 1.VS programu GAMA

20. 3. 2014 - 30. 6. 2014

Termín zahájení projektů

Doba řešení projektů

1. 7. 2014 / max. 1. 1. 2015

36 měsíců až 60 měsíců (tj. 3-5 let)


Zadávací dokumentace zde.


Poslední změna: 9. květen 2019 11:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám