DELTA 2

Program DELTA 2 - navazuje na program DELTA a je zaměřen také na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.


Program DELTA 2 chce podpořit spolupráci v aplikovaném výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci) prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a zahraničních účastníků s předpokládanou (nikoliv bezpodmínečně nutnou) podporou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí. Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, tj. vedoucí k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, a vedoucí k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty zároveň musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země.


Cílem programu DELTA 2 je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Cíle programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní.


Délka trvání programu DELTA 2 se předpokládá na léta 2020 až 2025.1. veřejná soutěž v programu DELTA 2


1. veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu DELTA 2 byla vyhlášena 25.6.2019.


Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:


  • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

  • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti(zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.


Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2020 až 2023. Předpokládaná maximální délka řešení projektů je 36 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání programu.


Archiv:

6. veřejná soutěž programu DELTA

Vyhlášení 6. VS programu DELTA

Soutěžní lhůta: 7. 6. 2018 - 7. 8. 2018

Hodnotící lhůta: 8. 8. 2018 - 30. 11. 2018

Zadávací dokumentace k 6.VS programu DELTA

Výsledky 6. VS programu DELTA budou zveřejněny na stránkách TA ČR začátkem prosince 2018.Archiv:

5. veřejná soutěž programu DELTA

Vyhlášení 5. VS programu DELTA

Soutěžní lhůta: 31. 5. 2017 - 19. 7. 2017

Výsledky 5. VS programu DELTA: Projekty určené k podpoře


4. veřejná soutěž programu DELTA

Vyhlášení 4. VS programu DELTA

Soutěžní lhůta: 1. 3. 2017 - 31. 5. 2017

Výsledky 4. VS programu DELTA: Projekty určené k podpoře


3. veřejná soutěž programu DELTA

Vyhlášení 3. VS programu DELTA

Soutěžní lhůta: 28. 4. 2016 - 20. 7. 2016

Výsledky 3. VS programu DELTA: Projekty určené k podpoře


2. veřejná soutěž programu DELTA

Vyhlášení 2. VS programu DELTA

Soutěžní lhůta: 14. 7. 2015 - 30. 9. 2015

Výsledky 2.VS programu DELTA: Projekty určené k podpoře


1. veřejná soutěž programu DELTA

Vyhlášení 1. VS programu DELTA

Soutěžní lhůta: 10. 6. 2014 - 28. 8. 2014

Výsledky 1. VS programu DELTA: Projekty určené k podpořePoslední změna: 2. červenec 2019 09:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám