Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslankyni Čínské lidové republiky

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 10. června 2014 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslankyní Čínské lidové republiky Její Excelencí paní Ma Keqing. Hovořili spolu jak o dosavadní úspěšné spolupráci mezi čínskými univerzitami a Univerzitou Karlovou při výměně studentů, tak o jejím budoucím rozvoji.


Představitelé ocenili vzájemnou, pro obě strany dlouhodobě přínosnou spolupráci. UK v současnosti spolupracuje se dvěma nejvýznamnějšími čínskými univerzitami, a to především v oblasti humanitních oborů. Česká i čínská strana do budoucna plánují rozvinout těsnější spolupráci v oblasti přírodních věd. Hovořilo se též o větší vzájemné propagaci čínské a české kultury na partnerských univerzitách.


Čínská velvyslankyně deklarovala obecně zvýšený zájem Číny o spolupráci se středoevropskými univerzitami. Čína proto evropským studentům v současné době nabízí rozsáhlou škálu stipendií. Zároveň podporuje vznik čínských center a evropsko-čínských vzdělávacích projektů, které mají za cíl přilákat zájemce o studium. 


V současné době studuje na Univerzitě Karlově celkem 31 čínských studentů, a to v programech zaměřených na moderní dějiny, náboženství či politické vědy. Značný zájem je i o studium sinologie, která se v rámci Filozofické fakulty UK vyučuje již od roku 1945. Každoročně se ke studiu sinologie na UK hlásí cca 100 studentů, přijato jich bývá 10.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů


Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám