Přední český lékař prof. Josef Koutecký obdržel Cenu J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. převzal na zámku v Libochovicích Purkyňovu cenu České lékařské společnosti JEP.
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. převzal na zámku v Libochovicích Purkyňovu cenu České lékařské společnosti JEP.


Zakladatel dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., převzal na zámku v Libochovicích Purkyňovu cenu České lékařské společnosti JEP.


Významný představitel Univerzity Karlovy v Praze, emeritní prorektor, emeritní děkan 2. lékařské fakulty UK, emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK obdržel nejvyšší uznání ČLS JEP – Purkyňovu cenu – za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a celoživotní vědeckou tvorbu.


Profesor Josef Koutecký je nositelem řady ocenění, mezi jinými Medaile Za zásluhy II. stupně udělené prezidentem republiky (1996), Medaile Josefa Hlávky, Medaile J. E. Purkyně, Zlaté medaile 2. LF UK, Zlaté medaile UK nebo Čestné medaile Akademie věd České republiky „De scientia et humanitate optime meritis“. V roce 2009 obdržel hlavní Národní cenu vlády v rámci projektu „Česká hlava“. Je čestným občanem Prahy 7 a obce Soběhrdy, členem Rady Národního divadla, Nadace Národní galerie v Praze, Nadace Sdružení českých umělců grafiků Hollar či zakládajícím členem Učené společnosti ČR, jíž byl předsedou v letech 1998–2002. Je autorem stovek vědeckých publikací a desítek učebnic a monografií.


Zdroj: OVV RUK

Foto: Česká lékařská společnost JEP

Datum: 18. června 2014


Poslední změna: 12. listopad 2014 16:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám