Průzkum Univerzity Karlovy a SC&C: české děti čtou rády, s věkem však zájem o knížky klesá

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha, 19. června 2014 – České děti ve věku od 8 do 15 let čtou rády a chtějí se u knih především bavit. Dívky v průměru ročně přečtou 11 knih, chlapci 7. Nejvíce pak děti čtou ve věku 8–9 let. To jsou hlavní závěry průzkumu, který připravila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C.


Obliba čtení u dětí je odvislá od pohlaví a věku. Čtení baví více dívky (80 %) než chlapce (59 %), s rostoucím věkem však obliba čtení klesá jak u chlapců, tak i u dívek. Nejvíce mají rády čtení dívky ve věku 8–9 let (93 %), ve věku 14–15 let čte rádo už jen 67 % dívek. Ještě větší pokles lze zaznamenat u chlapců – zatímco ve věku 8–9 let po knížce rádo sáhne 74 % chlapců, o 6 let později už je to jen 35 %. Nejvyšší průměr přečtených knih za rok mají jak chlapci, tak dívky mezi 10 a 11 lety – dívky zdolají 12 knih, zatímco chlapci jich pokoří 9.Z výsledků dále vyplynulo, že u všech věkových kategorií vítězí papírové knihy, v kategorii 14- a 15letých již ale elektronické texty čítají téměř polovinu přečtené literatury. Vkus dětí je velmi rozmanitý, žádný knižní „trhák“ nemají. Například Harry Potter je sice nejoblíbenější knihou, ovšem v součtu ho uvedlo jen 8 % dětí. Obdobně je na tom Deník malého poseroutky se 7% preferencí.


Nejdůležitější pro výběr knihy je pak její téma a zda je obsah podaný vtipnou, zábavnou formou. A o jakém tématu děti baví číst? „V otevřené otázce vykrystalizovala typicky dívčí témata jako koně, kouzla či upíři, typicky chlapeckým tématem je fotbal, genderově nevyhraněnými tématy jsou pak psi, respektive zvířata,“ uvedla autorka průzkumu Mgr. Jolana Ronková z Pedagogické fakulty UK.


Unikátní průzkum čtení byl realizován mezi českými školáky ve věku od 8 do 15 let. Smyslem projektu bylo podpořit čtenářskou gramotnost českých dětí. Do projektu se zapojilo více než 4 700 žáků z celé republiky.


Více informací o výsledcích průzkumu přinesl elektronický časopis Univerzity Karlovy iForum (www.iforum.cuni.cz). Kompletní výsledky jsou k dispozici na vyžádání.
Kontakt na autorku studie: Mgr. Jolana Ronková, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (tel.: 603 347 887, e-mail: )
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám