Mezinárodní letní škola 2014 – Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


1. července 2014 - Na konci srpna 2014 proběhne v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící i neslyšící odborníky, studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků.


Cílem projektu je podpořit studenty a absolventy v realizaci vlastních výzkumů a pozvednout rozvoj výzkumu znakového jazyka obecně. Hlavními tématy jsou kognitivní lingvistika, korpusy znakových jazyků, příbuznost znakových jazyků a kultura neslyšících. Akci organizují studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.


„Téměř dvacet studentů už několik měsíců dobrovolně pracuje na tom, aby byla tato naše mezinárodní letní škola co nejlepší. Připravují program, vymýšlí propagační videa, píší projekty, komunikují s delegáty z celého světa, překládají informace do čtyř jazyků, zajišťují doprovodný program,“ říká k průběhu příprav koordinátorka celé akce Bc. Lucie Břinková.


Letní škola bude mít dvě části: třídenní Summer School Lecture (25.–27. srpna) se zúčastní 50 delegátů z různých zemí a 12 odborníků z Evropy, Ameriky a Austrálie, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Ti budou hlavními lektory a přednášejícími. Na Summer School Lecture naváže dvoudenní Summer School Open (28.–29. srpna), otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů.


S příspěvky vystoupí Sherman Wilcox, profesor lingvistiky na Univerzitě v Novém Mexiku, který se zabývá studiem a popisem znakových jazyků, především kulturou amerických neslyšících a kognitivní lingvistikou. Stejnému tématu se věnuje i jeho žena Phyllis Wilcox. Přednášet bude dále Carol Padden, neslyšící profesorka z katedry komunikace na Kalifornské univerzitě v San Diegu, nebo Ulrike Zeshan, profesorka lingvistiky znakových jazyků a ředitelka UCLan's International Institute for Sign Languages and Deaf Studies (iSLanDS). O kultuře neslyšících promluví Tom Humpries, světově známý neslyšící lingvista, který jako první pojmenoval audismus – diskriminaci na základě sluchu, dále Trevor Johnston, Adam Schembri a Christian Rathmann, kteří jsou odborníky na korpusy znakových jazyků.


Z českých specialistů se představí Irena Vaňková, odborník na kognitivní lingvistiku, a Klára Richterová, která pohovoří při této příležitosti o příbuzenské terminologii v českém znakovém jazyce a o korpusu Deaf.


Součástí akce je bohatý doprovodný program zaměřený na kulturu neslyšících – koncerty, vernisáž, storytelling, a především koncert kapely Traband a Johanes Benz tlumočený do českého znakového jazyka.


Aktuality můžete sledovat na stránkách ÚJKN http://ujkn.ff.cuni.cz/en/CISL a na facebookové prezentaci Summer School 2014: CISL.


Tato studentská aktivita je pořádána pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA., a děkanky Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedové, Ph.D.


Letní škola vznikla za laskavé finanční podpory těchto dárců:


Nadace Sirius, Magistrát hl. města Prahy, Fabri Moravia, Nadace Charta 77 – konto Bariéry, Fabri Moravia, Velvyslanectví Spojených států amerických, Stannah, Manus Prostějov, John Benjamin Publishing, Česká obec sokolská – Sokol.


Technické a personální zajištění poskytla FF UK v Praze a zdejší Ústav jazyků a komunikace neslyšících.Kontaktní osoba pro média:

Bc. Hana Bednářová

Referát vnějších vztahů FF UK

tel.: +420 221 619 377, +420 734 367 963

e-mail: hana.bednarova@ff.cuni.czMgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Filozofická fakulta UK


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je tradičním centrem české vzdělanosti a nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí. Byla založena Karlem IV. v roce 1348 jako fakulta svobodných umění v rámci pražské univerzity. Výuku téměř sedmdesáti oborů, které studuje na osm tisíc studentů, zajišťuje přes sedm set pedagogů a vědeckých pracovníků.Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám