Letní škola slovanských studií FF UK přivítá více než 150 zájemců o češtinu z celého světa

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 21. července 2014 – Více než 150 zájemců o češtinu z téměř čtyř desítek zemí světa se sjíždí do Prahy, aby se zde od 26. července do 21. srpna 2014 zúčastnili 58. ročníku Letní školy slovanských studií, kterou pořádá Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Během čtyř týdnů se v rámci kurzů seznámí s českým jazykem, literaturou a historií.


Stejně jako v minulých letech, tak i letos bude jazyková výuka rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti. Přímá jazyková výuka bude probíhat pět hodin denně po dobu čtyř týdnů konání školy, tedy celkem 120 hodin. Zároveň si účastníci budou moci vybrat z řady volitelných seminářů. Pro pokročilé jsou připraveny i tři přednáškové cykly. Přednášet budou přední odborníci z Univerzity Karlovy a z dalších institucí.


„Přednášky se budou tematicky věnovat jazykovědným otázkám, české literatuře, kultuře, historii, dějinám naší země či kulturně-historickým výročím, na něž je letošní rok velmi bohatý. Většina těchto přednášek bude přednášena v češtině, některé však budou i v angličtině či němčině, aby se jich mohli zúčastnit i ti studenti, kteří zatím nejsou schopni plně porozumět českému jazyku,“ uvedl Jiří Hasil, ředitel Letní školy slovanských studií.


Nedílnou součástí školy je i velmi bohatý kulturní a společenský program. Pro účastníky jsou připraveny koncerty, promítání českých filmů, poslechové hudební pořady či návštěvy pražských muzeí a galerií. O víkendech se navíc mohou zúčastnit exkurzí a výletů, které budou mít literárně místopisný či kulturně-historický charakter a účastníkům přiblíží realitu každodenního života v České republice.


Největší počet účastníků letní školy tvoří studenti bohemistiky ze zahraničních univerzit, zejména z Německa, Ruska a Francie, učitelé, ale i začátečníci, kteří se zajímají o Českou republiku, její kulturu a literaturu. Věkové rozpětí je velmi široké, nejmladším účastníkům je 18 let, nejstaršímu více než 70 let. Většina účastníků navštíví letní školu pouze jednou, někteří se však opakovaně vrací. Za dlouhou dobu konání Letní školy slovanských studií došlo k navázání mnoha přátelství, někteří účastníci, kteří se během školy seznámili, dokonce vstoupili do manželství.


Kontakt:

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.,

Vlastimila Mikátová, , tel.: 221 619 381Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půlmilionem bodů – podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků – vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám