Makedonský prezident Gjorge Ivanov navštívil Univerzitu Karlovu

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 4. srpna 2014 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima se dnes sešel s prezidentem Makedonské republiky Gjorgem Ivanovem. Makedonský prezident na půdě univerzity převzal Cenu svobody (Annual Freedom Award), kterou uděluje Fond pro americká studia. Zároveň spolu hovořili o prohloubení vzájemné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a makedonskou univerzitou ve Skopje.


Během přátelského rozhovoru makedonská strana projevila zájem zejména o informatiku na Univerzitě Karlově. Rektor Tomáš Zima informoval pana prezidenta a velvyslance o anglickém studijním programu, který byl nedávno zahájen na Matematicko-fyzikální fakultě UK. 


Makedonský prezident, který působil jako profesor politologie na univerzitě ve Skopje, pronesl ve Velké aule Karolina projev věnovaný současné geopolitické situaci v Evropě. Cenu svobody převzal u příležitosti slavnostního zakončení 22. ročníku letní školy The American Institute on Political and Economic Systems (AIPES), jejímž pořadatelem je nadace The Fund for American Studies ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK a Georgetown University. Mezi její nositele patří například Lech Wałęsa nebo Václav Klaus.


Cílem letní školy je přiblížit studentům ze zemí východní a střední Evropy, Střední Asie a Spojených států amerických principy demokracie, volného obchodu a otevřené společnosti tak, jak se v průběhu historie vytvářely ve Spojených státech amerických.


Univerzita Karlova má v současnosti uzavřenou smlouvu o spolupráci s Univerzitou Cyrila a Metoděje v makedonském Skopje. V jejím rámci je umožněna výměna jak studentů, tak akademických pracovníků, společný výzkum či vedení dizertačních prací.


Na Filozofické fakultě UK lze studovat v rámci oboru slavistických studií specializaci „makedonistika“, která se zaměřuje na výuku tamního jazyka, makedonských dějin, kultury a historie.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám