Nákupem na komoditní burze snížila Univerzita Karlova v posledních třech letech náklady na elektřinu a plyn o téměř 30 milionů korun

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz22. srpna 2014 - Univerzita Karlova již třetí rok nakupuje elektřinu a zemní plyn pro všechny své fakulty na Českomoravské komoditní burze Kladno, která slouží jako centrální tržní místo pro obchodování s fyzickými dodávkami energií. Každoročně se tím univerzitě daří snižovat cenu energetických vstupů o miliony korun.


Při prvním nákupu v roce 2012, kdy zde škola pořizovala plyn na následující rok, klesly náklady na tuto komoditu o 15 milionů korun. V roce 2013 již škola nakupovala na burze kromě zemního plynu také dodávku elektřiny pro rok 2014 a náklady snížila o dalších 12 milionů korun. Při zatím posledním nákupu, pro rok 2015, činil meziroční pokles cen 2 miliony korun.


Celkově za komoditní složku energií zaplatíme v příštím roce téměř o 30 milionů korun méně než v době před prvním nákupem,“ uvedla Zuzana Beníšková z ekonomického odboru Univerzity Karlovy.


Univerzita v příštím roce vynaloží na silovou elektřinu a plyn pro čtrnáct pražských i tři mimopražské fakulty a pro další své součásti necelých 92 milionů korun, což je o čtvrtinu méně, než by činil při cenách platných v roce 2012. Univerzita přitom každoročně nakupuje přes 85 tisíc MWh zemního plynu a 37 tisíc MWh silové elektřiny.


„Vedle poklesu přímých nákladů na energie vykazuje Univerzita Karlova i řadu úspor nepřímých. Burzovní nákup znamená snížení administrativní zátěže, která byla nutná u klasických výběrových řízení. I to se dá samozřejmě vyčíslit v podobě úspor práce našich zaměstnanců, kteří se mohou zabývat jinými činnostmi. V neposlední řadě s sebou burzovní nákup přinesl dobrý přehled o spotřebě jednotlivých pracovišť a zařízení. Těmto nákupům totiž předcházel podrobný audit a díky němu dnes máme detailní informace o odběrných místech, tarifech či smluvních podmínkách odběru energií,“ uvedla kvestorka Univerzity Karlovy Miroslava Oliveriusová.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám